Aner til Anders Johannsen Stockfisch Jackobsen

Se anetavle for JAKOBSEN her


Gravsted ca. 1940
Anders J. S. Jacobsebs gravsted ca. 1940

Jakobsens slægt går tilbage til nogle spændende adelige slægter, bl.a. Hvide, Limbæk, Emmiksen og måske mest interessant: Løvenbalk.

Løvenbalk-slægten nedstammer ifølge litteraturen fra kong Christoffer den Anden og en jomfru af adelsslægten Lunge fra Sjælland. Jomfruens navn er ikke oplyst.

Fra Christoffer den Anden er vejen banet tilbage til Gorm den Gamle og dronning Thyra Danebod.

De gamle data er behæftet med nogen usikkerhed, hvorfor man kan finde forskellige fødsels- og dødsdato og år i forskellige opslagsværker. Dvs. data i anetavlen, især fra slutningen af middelalderen og tilbage, kan være afvigende  i forhold til tilfældige opslags- og historiebøger. - Men den er nu sjov at have med alligevel
A. J. S. JacobsenA. J. S. Jacobsen
Anders Johannsen Stockfisch Jacobsen