Åbjerg Skov bliver også kaldt Krusaa Skov. Adgang til skoven er der fra P-pladsen mellem grænseovergangen og Kruså Turistbureau. Her følger man skiltet Gendarmstien. Efter at have krydset Krus-åen kan man vælge at følge stien gennem Kobbermølleslugten eller vejen op gennem skoven. Skoven er på 16.5 hektar og tilhører Gråsten Statskovdistrikt. 

Kollund Skov
Den Danske Naturfond købte skoven 1. september 2017. I den sydlige ende af skoven står en sten, der med en indhugget linie markerer vandstanden fra stormfloden den 13. November 1872. 


Skomagerhus
Ved Flensborg Fjord ligger den lille grænseovergang "Skomagerhus". 

 

Historien om Flensborg Byskov
Flensborg by har fra "gammel tid" ejet et skovareal på nordsiden af Flensborg Fjord. Indtil 1910 var arealet på 12,7 ha. I juli 1910 erhvervede byen et areal i Kollund Skov på 41,3 hektar og i april 1919 yderligere 23,4 hektar

Da forhandlingerne omkring grænsedrag-ningen i 1920 ikke skulle berøre ejendomsforholdene nord og syd for den nye grænse, havde man fra Flensborgs side håbet på en grænse, der startede omkring Sønderhav,gik nord om Kollund Skov og måske langs Krus-åen mod vest. 
Men den endelige grænse blev lagt i Kobbermølle-slugten, og Flensborgs skove altså nord for grænsen. Hermed mistede området status som rekreativt område for byens indbyggere. 
Efter 2. Verdenskrig blev alt tysk ejendom i Danmark konfiskeret. I Flensborg fik danskerne absolut flertal i Byrådet og indsatte I. C. Møller som overborgmester og bypræsident. Han var veltalende og populær i politiske kredse i Danmark. Han brugte sin indflydelse i et forsøg på, at få en undtagelse for skovene ved Kollund. Det lykkedes, selv om det ikke helt var efter hensigten med loven om konfiskation. 
Sagen blev "drejet" således, at skoven kun var midlertidig konfiskeret, og som en venlig gestus fra dansk side til de mange danske og dansksindede i Flensborg blev den foræret tilbage. I skødet til byen står der bl.a.: "Da Handelsministeriet den 28. Juni 1951 har meddelt "Die Stadtgemeinde Flensborg" frigørelsen for konfiskation, tilbageskødes ommeldte ejendom ... Bov Sogn herved til "Die Stadtgemeinde Flensborg." 

I 2006 blev skoven solgt til en dansk køber.
1. september 2017
 købte Den Danske Naturfond skoven

 

Abrahamskilden
Følges den markerede Gendarmsti gennem Åbjerg Skov kommer man forbi Abrahamskilden. Der fortælles at kilden har en helsebringende virkning. 

 

Flora 
Her skal især nævnes den store elfenbens-padderokke, som findes i lavningen mod grænsen. Desuden findes her gul iris, dag-pragtstjerne, aksrapunsel og springbalsamin. Flere steder i skovene kan man også finde den truede kæmpe-star, lungeurt, tandrod og flere arter vilde orkideer. 

  På landegrænsen, mellem Skomagerhus i øst til Siltoft ved Vadehavet, er der opsat 279 numrerede sten. Nummer 1 står ved Skomagerhusovergangen. På de øvrige sten er der indhugget en linie i toppen der markerer grænsen. D står for Danmark og DRP for Deutsches Reich Preussen.