Slægtsforskning


Rasmus Eskildsen Møller
Rasmus Eskildsen Møller

1922 - 1983, søn af Kristian Jørgensen Møller og Christine Marie Brink.  Hans farfar var Hans Nissen Møller fra Jegerup, gift med Grethe Marina Tiedemann.


Thyra Jakobsen
Thyra Jakobsen

1922 - 1987, gift med Rasmus Eskildsen Møller og datter af Maria Dorothea Koop og Anders Johannsen Stockfisch
Jacobsen.


Kristian Jørgensen Møller
Kristian Jørgensen Møller
1892 - 1959, gift med Christine Marie Brink, søn af Hans Nissen Møller og Grethe Marina Tiedemann.
Christine Marie Brink
Christine Marie Brink
1891 - 1975, gift med Kristian Jørgensen Møller og datter af Rasmus Eskildsen Brink og  Mette Cathrine Lorenzen.

Anders Johannsen Stockfisch Jakobsen
Anders Johannsen Stockfish Jacobsen
1875 - 1936, gift med Maria Dorothea Koop og søn af ukendt far og Hanne Marie Jacobsen.
Maria Dorothea Koop
Maria Dorothea Koop

1883 - 1961, gift med Anders Johannsen Stockfisch Jakobsen og datter af Hans Henrik Michael Koop og Catharina Dorothea Nielsen.

.
Peder Villadsen
Peder Kristian Villadsen

1888 - 1971, gift med Jenny Elvira Majgaard  og søn af Anders Kristian Villadsen og Sidsel Marie Christensdatter  Hald.

Jenny Elvira Majgaard
Jenny Elvira Majgaard
1906 - 1999, gift med Peder Villadsen og datter af  Christen Jensen Maigaard og Ane Marie Petersen
Detlef Jessen Hansen
Detlef Jessen Hansen
1924 - 1983, gift med Anna Christine Olsen og søn af Nicilai Peder Theodor Hansen og Dusine Kjerstine Jessen
Anna Christine Olsen
Anna Christina Olsen
1928 - 1998, gift med Detlef Jessen Hansen og datter af Andreas Olsen og Cathrine Eline Christensen.