Aner til Peder Kristian Villadsen1. generation


1. Peder Kristian Villadsen, søn af Anders Kristian Villadsen og Sidsel Marie Christensdatter Hald, blev født den 23 Sep. 1888 i Flade, Mors, blev døbt den 14 Okt. 1888 i Flade Kirke, døde den 20 Nov. 1971 i Fredsø, Lødderup Sogn, Mors i en alder af 83 år, og blev begravet den 27 Nov. 1971 i Lødderup.

Notater: Faddere ved dåben var: Barnets moder, Hmd. Kristen Pedersen Hald fra flade og ungkarl Kristen Kristensen fra Skarup.P. K. V. gik i skole i Flade, blev uddannet ved landbruget på Mors. Havde en tid plads i Kavslunde på Fyn, købte ved giftemålet en ejendom på omkr. 10 tdr. land i Fredsø, som han drev i 5 år. Fik derefter arbejde som vejmand i Fredsø kommune og blev senere pedel på De Gamles Hjem i Fredsø. Byggede i 1940 eget hus i Fredsø.
Han var i 10 år kasserer for fagforeningen, og var med til attifte Fårup-Lødderup Socialdemokratiske Forening. Blev ved foreningens 40-års jubilæum udnævnt som æresmedlem.

Ved hans 80-års fødselsdag stod der i Morsø Folkeblad:
"Rentier Peder Villadsen, Fredsø, fylder mandag den 29. september 80 år.Peder Villadsen er født i Flade, og havde som und forskellige pladser ved landbruget, og en tid var han gårdskarl hos købmand A. P. Nielsen, Kirketorvet, Nykøbing. I 1928 blev han gift med Jenny Majgård fra Vils, og de købte en landbrugsejendom i Fredsø, som de solgte igen i trediverne. Derefter gik Peder Villadsen i kommunens tjeneste og arbejdede som vejmand og senere som pedel på De gamles Hjem i Fredsø. I nogle år boede ægtefællerne til leje, men i 1940 byggede de det hus, de bor i nu, og som er holdt i mønsterværdig orden både inde og ude.
I hjemmet er vokset 9 piger op, kun en er rejst fra øen.Peder Villadsen er rask og er i arbejde hver dag. Han passer haven ved De gamles Hjem, sin egen have og hjælper andre, der har brug for en håndsrækning. Han er en mand med frisk humør og stor energi, og naboerne er glade for at komme på besøg."

Ved dødsfaldet stod der i samme avis:
"Fhv. vejmand Peder Chr. Villadsen, Fredsø, er i morges død. Han blev 82 år.P. Chr. Villadsen var født i Fredsø (skal være Flade) hvor han har boet hele sit liv. Han var en dygtig og stabil vejmand. Han arbejdede så sent som til sidste efterår for Fredsø Alderdomshjem, hvor han passede haven på bedste måde. Også her vil han blive savnet. Han var påskønnet for sin flinke væremåde og for den akkuratesse, hvormed han passede alt.
Han efterlader hustru og ni døtre."Peder blev gift med Jenny Elvira Majgaard, datter af Christen Jensen Maigaard og Ane Marie Petersen, den 16 Feb. 1928 i Vejerslev Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Dagny Elisabeth Villadsen blev født den 30 Mar. 1929 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 7 Aug. 2007 i Roskilde i en alder af 78 år, og blev begravet den 11 Aug. 2007 i Lødderup.

         ii.  Elly Margrethe Villadsen er født den 1 Jul. 1930 i Fredsø, Lødderup Sogn.

        iii.  Sidsel Marie Villadsen blev født den 11 Feb. 1933 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 19 Jun. 1995 i "Johan Rises Minde" Nykøbing Mors i en alder af 62 år, og blev begravet den 24 Jun. 1995 i Lødderup.

         iv.  Agnes Kirstine Villadsen er født den 13 Sep. 1934 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 21 Okt. 1934 i Lødderup Kirke.

          v.  Birthe Agnete Villadsen er født den 4 Jan. 1937 i Fredsø, Lødderup Sogn.

         vi.  Esther Irene Villadsen er født den 3 Feb. 1941 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 23 Mar. 1941 i Lødderup Kirke.

        vii.  Karen Emilie Villadsen er født den 20 Maj 1943 i Fredsø, Lødderup Sogn og døde den 4 Jun. 1986 i Sygehuset I Nykøbing Mors i en alder af 43 år.

       viii.  Grethe Alice Villadsen blev født den 6 Okt. 1945 i Fredsø, Lødderup Sogn, blev døbt den 11 Nov. 1945 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 15 Feb. 2003 i Skive Sygehus i en alder af 57 år, og blev begravet den 20 Feb. 2003 i Nykøbing. Årsagen til hendes død var Lungefibrose.

         ix.  Inga Merete Villadsen er født den 18 Apr. 1948 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 25 Maj 1948 i Lødderup Kirke.2. generation (Forældre)

2. Anders Kristian Villadsen, søn af Christen Pedersen Hansen og Dorthe Kirstine Andersdatter, blev født den 3 Sep. 1865 i Flade, Mors, blev døbt den 17 Sep. 1865 i Flade Kirke, døde den 6 Nov. 1934 i Sygehuset I Nykøbing Mors i en alder af 69 år, og blev begravet den 12 Nov. 1934 i Flade.

Notater: I kirkebogen er der indført:
"Søn af Fruentimmer Dorthe Kirstine Andersdatter, 26 Aar gammel af Flade og udlagt Barnefader, Ungkarl af Frøslev Sogn, Christen Hansen, for tiden soldat.
I Overværelse af Indesidder Svenning Kjærgaars og Christen Nielsen, begge af Flade. Hvilket vi med vor Underskrift bevidner.

Faddere: Hmd. Frederik Christensens Kone Kirstine Andersdatter af Bjergbye,
Hmd. Christen Pedersen Hald, og Indesidder Christen Nielsen og Svenning Kjærgaard samt Hmd. Niels Christian Andersen, alle af Flade."
Blev konfirmeret i Flade Kirke 1. søndag efter påske, den 4. april 1880.
Ved giftemålet tjente han på Præstegården i Flade, og forlovere var smed Povl Kr. Kristensen og husmand Kristen Pedersen Hald, begge fra Flade. For vielsen stod pastor Riis

I et avis-udklip fra omkring 1918 - 1919 står følgende:
"Lang og tro Tjeneste.Sidste Søndag blev der ved en lille festlig Lejlighed overragt Husmand Anders Villadsen i Flade gennem Sogneraadsformand Peder K. Nielsen, S. Draaby, Det Kongelige danske Landshusholdningsselskabs Sølvmedaille med Diplom for lang og tro Tjeneste. Anders Villadsen har tjent hos Laust Søndergaard i Flade fra 1883 til 1896, og fra 1896 til Date, ialt 22½ Aar hos L. Mehlsen, Flade, og har i det lange Løb været en dygtig tro og paalidelig Arbejder. Han er allerede før ved sit Sølvbryllup bleven tildelt et Pengebeløb fra Flade S. Draaby Sparekasse for lang og tro Tjeneste. Han bor i et lille Hus i Flade, indenfor hvis Vægge der hersker Properhed og Orden, som skyldes hans dygtige og Sparsommelige Hustru, Sidsel Villadsen. Foruden at der baade ude og inde er rent, hjælper hun til baade her og der, særlig med Vaskning og holder Kirken og Skolestuerne rene. De har ved forenede Kræfter holdt sig udenfor det offentliges Forsorg, har opfødt 4 Børn, som alle er voksne og dygtige Mennesker. Der ønskes dem Kraft og Lykke til, at de endnu i mange Aar kan fortsætte med deres Virksomhed til Velsignelse for dem selv, og til stor Glæde for Arbejdsgiveren."

Det omtalte pengebeløb blev udbetalt i 1913 på hans Sølvbryllupsdag og var på 25 kr.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Arbejdsmand.

Anders blev gift med Sidsel Marie Christensdatter Hald den 29 Apr. 1888 i Flade Kirke.

Børn af dette ægteskab:

1         i.  Peder Kristian Villadsen

         ii.  Kristen Villadsen blev født den 2 Okt. 1891 i Flade, Mors, blev døbt den 25 Okt. 1891 i Flade Kirke, Mors, døde den 16 Jul. 1965 i Frøslev, Mors i en alder af 73 år, og blev begravet den 19 Jul. 1965 i Frøslev.

        iii.  Holger Villadsen blev født den 8 Mar. 1896 i Flade, Mors, blev døbt den 5 Apr. 1896 i Flade Kirke, Mors, døde den 12 Nov. 1970 i Nykøbing Mors i en alder af 74 år, og blev begravet i Fællesgrav ved Vor Frue Kirke i Struer.
3. Sidsel Marie Christensdatter Hald, datter af Christen Petersen Hald og Johanne Marie Andersdatter, blev født den 11 Feb. 1858 i Flade, Flade Sogn, blev døbt den 12 Feb. 1858 i Hjemme, døde den 27 Apr. 1933 i Flade, Mors i en alder af 75 år, og blev begravet den 2 Maj 1933 i Flade Kirkegård, Mors.

Notater: Fremstillet i kirken den 24. maj 1858.
Gudmor var pigen Zidsel Maria Pedersdatter af Tøvring.
Faddere var: Ungkarl Peder Pedersen ibid., Hmd. Peder Jensen ibid., og hmd. Peder Clausen af Flade.

Vaccineret den 13. juli 1863 af Nyrop.

Konfirmeret i Flade Kirke den 7. april 1872.
Ved giftemålet opholdt hun sig hos Hmd. Mads Peter Larsen's enke i Flade.
Fødte som 22-årig en søn som fik navnet Mads Peter Pedersen. Faderen navn er ikke oplyst i Kirkebogen.

Sidsel havde et forhold til ukendt.

Hendes barn:

          i.  Mads Peder Pedersen blev født den 23 Mar. 1880 i Flade, Flade Sogn og blev døbt den 29 Mar. 1880 i Flade Kirke.

Sidsel blev gift med Anders Kristian Villadsen den 29 Apr. 1888 i Flade Kirke.

3. generation (Bedsteforældre)4. Christen Pedersen Hansen .

Notater: Var soldat i 1865.

Christen blev gift med Dorthe Kirstine Andersdatter.

Barn af dette ægteskab:

2         i.  Anders Kristian Villadsen


5. Dorthe Kirstine Andersdatter, datter af Anders Villadsen og Birgitte Sørensdatter, blev født den 22 Apr. 1839 i Flade Klitte, Mors, blev døbt den 28 Apr. 1839 i Flade Kirke, døde den 14 Aug. 1922 i Flade, Flade Sogn, Mors i en alder af 83 år, og blev begravet den 6 Okt. 1922 i Flade Kirkegård, Mors.

Notater: Flere af hendes børn udvandere til Amerika

Dorthe blev gift med Christen Pedersen Hansen.

Dorthe blev derefter gift med Poul Christian Kristensen.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Birgitte Kristensen

         ii.  Margrethe Kristensen

        iii.  Mette Kristensen

         iv.  Peder Kristian Kristensen

          v.  Peder Kortbæk Kristensen

         vi.  Otto Kristensen

        vii.  Niels Christian Nielsen

       viii.  Kresten Kristensen

Dorthe blev derefter gift med Andersen.

Barn af dette ægteskab:

          i.  Anton Christian Andersen blev født den 9 Nov. 1866 i Tødsø Sogn, blev døbt den 18 Nov. 1866 i Lødderup Kirke, og døde i 1950 i en alder af 84 år.


6. Christen Petersen Hald, søn af Peder Christensen Hald og Zidsel Marie Pedersdatter, blev født den 14 Sep. 1832 i Tøvring, Galtrup Sogn, blev døbt den 1 Okt. 1832 i Hjemmet, døde den 29 Jan. 1889 på fjorden i en alder af 56 år, og blev begravet den 21 Maj 1889 i Flade Kirkegård, Mors.

Notater: Blev meget syg efter fødselen og blev derfor døbt i hjemmet den 1. oktober. Fremstillet i kirken den 9. december 1832.

Faddere ved dåben var:
Peder Frøslev, Gaardfæster fra Tøving. Jens Chr. Klit, Gaardmand i Barup. Niels Hansens Hustru i Tøving. Jens Pedersen i Torup. Ane Jensdatter, Anders Halds Kone i Tøving. Frøsllev, gårdmand i Tøvring, Jens Chr. Klit, gårdmand i Barup, Niels Hangaard fra Tøvring, Jens Chr. Pedersen fra Jorup, Ane Jensdatter samt Anders Hald's søn i Tøvring.

Konfirmeret i 1847 med følgende bemærkning: Kundskab god, Opførsel meget god.

Flytter den 13. april 1857 til Flade.

Han harvarerede på Fjorden den 29. januar og druknede. Blev fundet på stranden den 20. maj 1889 og begravet dagen efter.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Indsidder, møllesvend og fisker.

Christen blev gift med Johanne Marie Andersdatter den 15 Mar. 1855 i Flade Kirke.

Børn af dette ægteskab:

3         i.  Sidsel Marie Christensdatter Hald

         ii.  Niels Christensen Hald blev født den 16 Jan. 1864 i Flade Sogn, Mors, Thisted Amt, blev døbt den 19 Jan. 1864 i Hjemmedåb, døde den 13 Maj 1941 i Sygehuset, Nykøbing Mors i en alder af 77 år, og blev begravet den 18 Maj 1941 i Flade Kirkegård, Mors.


7. Johanne Marie Andersdatter, datter af Anders Villadsen og Birgitte Sørensdatter, blev født den 8 Feb. 1834 i Flade, Flade Sogn, blev døbt den 23 Feb. 1834 i Flade Kirke, døde den 14 Jan. 1922 i Flade, Flade Sogn, Mors i en alder af 87 år, og blev begravet den 20 Jan. 1922 i Flade Kirkegård, Mors.

Notater: Faddere ved dåbe var: Gudmoderen. Pigen Maren Sørensdatter af Skannum. Pigen Karen Sørensdatter af Skannum.

Johanne blev gift med Christen Petersen Hald den 15 Mar. 1855 i Flade Kirke.

4. generation (Oldeforældre)10. Anders Villadsen, søn af Villads Petersen og Kirsten Christensdatter, blev født den 5 Apr. 1808 i Sejerslev, Mors, blev døbt den 18 Apr. 1808 i Sejerslev Kirke, døde den 28 Dec. 1845 på Limfjorden i en alder af 37 år, og blev begravet den 4 Jan. 1846 i Flade.

Notater: Faddere ved dåben var: Søren Pedersen, Morten Skierbek, Jens Nielsen, Johanne Pedersdatter og Bodil Jensdatter som bar barnet.
Fremstillet i kirken den 18. april 1808.
Kommentar fra kirkebogen: "Konens (moderens) Kirkegang den 8. may - men blev eiy indløst, saasom hendes Ankomst i Vaabenhuset blev eiy for Præsten tilkiendegivet."

Var ved vielsen tjenestekarl hos Christen Post i Sdr. Draaby.
Ved dødsfaldet er indført i kirkebogen, at han er frosset ihjel på fjorden.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Daglejer, Husmand og fisker.

Anders blev gift med Birgitte Sørensdatter den 28 Jul. 1829 i Sdr. Draaby Kirke.

Parnotater: Forlovere var Christen Post og Peder Kansen, begge fra S. Draaby.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Kirsten Andersdatter blev født omkring 1829 i Flade.

         ii.  Ane Cecilia Andersdatter blev født omkring 1832 i Flade.

7       iii.  Johanne Marie Andersdatter

         iv.  Ane Cathrine Andersdatter blev født omkring 1836 i Flade.

5         v.  Dorthe Kirstine Andersdatter

         vi.  Christen Andersen blev født omkring 1842 i Flade.

        vii.  Maren Andersdatter blev født omkring 1844 i Flade.


11. Birgitte Sørensdatter, datter af Søren Jensen Harbøll og Anna Zecilie Kristensdatter, blev født den 11 Maj 1803 i Skarum, Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 11 Maj 1803 i Skarum, Alsted Sogn, Mors, døde den 21 Sep. 1875 i Flade, Mors i en alder af 72 år, og blev begravet den 26 Sep. 1875 i Flade Kirkegård, Mors.

Notater: Står flere steden benævnt som Birthe.
Fremstillet i kirken den 30. maj 1803. Faddere var: Dorethea Kristensdatter, Else Jensdatter, Kristen Nielsen, Anders Kristensen og Niels Jensen.

Da hun i 1845 bliver enke har hun 7 ukonfirmerede børn.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun arbejdede som Væverpige.

Birgitte blev gift med Anders Villadsen den 28 Jul. 1829 i Sdr. Draaby Kirke.

12. Peder Christensen Hald, søn af Christen Pedersen Hald og Birthe Jensdatter, blev født den 9 Mar. 1800 i Flade Sogn, Mors, døde den 15 Apr. 1885 i Tøvring Fattighus, Galtrup Sogn i en alder af 85 år, og blev begravet den 21 Apr. 1885 i Galtrup Kirkegård.

Notater: Ved vielsen i 1829 er der indført, at han har været avlsmand på"Ullerup" men nu er husfæstet i Tøvring, Galtrup Sogn på Mors.
Ved dødsfaldet står der i kirkebogen, at han var fattiglem og boede i fattighuset i Tøvring.
NOTP Vaccineret af Doktor Nyeholm.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Daglejer.

Peder blev gift med Zidsel Marie Pedersdatter den 15 Aug. 1829 i Galtrup Kirke.

Parnotater: Forlovere var Peder Clausen, gårdfæster i Tøvring og Christen Balle, gårmand i Galtrup.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Birthe Cathrine Pedersdatter blev født den 12 Dec. 1829 i Tøvring, Galtrup Sogn.

6        ii.  Christen Petersen Hald

        iii.  Peder Pedersen Hald blev født den 5 Aug. 1835 i Tøvring, Galtrup Sogn.

         iv.  Dorthea Pedersdatter blev født den 23 Jan. 1839 i Tøvring, Galtrup Sogn.

          v.  Zidsel Pedersdatter blev født den 23 Jan. 1839 i Tøvring, Galtrup Sogn.

         vi.  Anders Pedersen Hald blev født omkring 1843 i Tøvring, Galtrup Sogn.

        vii.  Kirsten Marie Pedersdatter blev født den 30 Apr. 1849 i Tøvring, Galtrup Sogn.


13. Zidsel Marie Pedersdatter, datter af Peder Christensen Westergaard Hundborg og Anne Marie Andersdatter (Have), blev født i Sep. 1806 i Tøvring, Galtrup Sogn, blev døbt den 15 Sep. 1806 i Galtrup Kirke, døde den 2 Sep. 1872 i Tøvring i en alder af 66 år, og blev begravet den 8 Sep. 1872 i Galtrup.

Notater: Faddere ved dåben var Jens Nielsen af Tøvring, Christen Kumborg af Tødsø, Søren (Benzen ?) fra Tødsø, Johannes (?) fra Wustrup og pige Mette Christensdatter af Tødsø.
Var ved brylluppet tjenestepige for gårdfæster Peder Clausen i Tøvring.
NOTP Vaccineret af Doktor Nyeholm.

Zidsel blev gift med Peder Christensen Hald den 15 Aug. 1829 i Galtrup Kirke.

14. Anders Villadsen, søn af Villads Petersen og Kirsten Christensdatter, blev født den 5 Apr. 1808 i Sejerslev, Mors, blev døbt den 18 Apr. 1808 i Sejerslev Kirke, døde den 28 Dec. 1845 på Limfjorden i en alder af 37 år, og blev begravet den 4 Jan. 1846 i Flade.
(Anesammenfald. Se person 10 på side 1)

15. Birgitte Sørensdatter, datter af Søren Jensen Harbøll og Anna Zecilie Kristensdatter, blev født den 11 Maj 1803 i Skarum, Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 11 Maj 1803 i Skarum, Alsted Sogn, Mors, døde den 21 Sep. 1875 i Flade, Mors i en alder af 72 år, og blev begravet den 26 Sep. 1875 i Flade Kirkegård, Mors.
(Anesammenfald. Se person 11 på side 1)


5. generation (Tipoldeforældre)20. Villads Petersen, søn af Peder Sørensen og Maren Sørensdatter, blev født den 13 Okt. 1769 i Bjergby, blev døbt den 19 Nov. 1769 i Bjergby Kirke, døde den 19 Nov. 1844 i Sejerslev Sogn i en alder af 75 år, og blev begravet den 26 Nov. 1844 i Sejerslev.

Notater: Kirkebogen for Bjergby er meget slidt, og ikke alle oplysninger kan læses.
Villads (Villatz) Pedersen blev døbt 2. søndag efter Trinit. (4. juni 1769) i Bjergby Kirke.
Moderens (?) Maren Sørensdatter bar det (barnet) til dåben,
faddere var: Villatz (?), (?) Sørrensen, Svenning Sørrensens kone Johanne Sørrensdatter.

Brandforsikring:
Anno 1834 den 2den december er undertegnede Branddirecteur og Taxationsmændene, Tømmermand Joseph Jensen af Filtenborg og Muurmester Jens Vandborg af Mellem Jølbye foretaget følgende taxation til brandforsikring:
Seierslev Sogn og Bye:
Et huus eies og beboes af Villads Pedersen.Huuset er i øster og vester, 14 fag, 8 3/4 al. dyb, deels grundmur og deels fyrre undertømmer med klinede væge, fyrre overtømmer og staaetække. Indrettet til 2 stuer, kammer, kiøkke, og bryggers, samt loe, lade, fæehuus og faaresti, - over
7 fag er loft, og i huuset fornødne vinduer og dørre, - forsvalig skorsten og bageovn, - taxeret til N.V. 154 Rd. rede Sølv.
Forsvarlig mod ildsfare og ey tilforn forsikret.
G. P. Rørbye, Branddirecteur Joseph Jensen Jens Jensen

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Husmand.

Villads blev gift med Kirsten Christensdatter den 15 Mar. 1799 i Nykøbing Kirke, Mors.

Børn af dette ægteskab:

10        i.  Anders Villadsen

         ii.  Svenning Villadsen blev født omkring 1810.


21. Kirsten Christensdatter, datter af Chresten Christensen og Maren Poulsdatter, blev født omkring 1768, døde den 13 Feb. 1836 i Sejerslev Sogn i en alder af ca. 68 år, og blev begravet den 21 Feb. 1836 i Sejerslev Kirkegård.

Notater: Har antagelig været gift 4 gange, hvor Maren Poulsdatter er den 4. kone.

Kirsten blev gift med Villads Petersen den 15 Mar. 1799 i Nykøbing Kirke, Mors.

22. Søren Jensen Harbøll, søn af Jens Christensen Nørskov og Anne Madsdatter, blev født i 1768 i Jegindø, blev døbt den 19 Jan. 1768 i Jegindø Kirke, døde den 26 Okt. 1848 i Alsted Sogn, Mors i en alder af 80 år, og blev begravet den 2 Nov. 1848 i Alsted Kirkegård, Mors.

Notater: SJH havde en plejedatter, Ane (Anne) Cecilie Christensdatter som var født omkr. 1831 i Alsted Sogn. Hun var 14 år i 1845.
SJH ejede matr. nr 9 i Skarun, Alsted Sogn på 1 skp. 2 fkr. 1 1/4 alb.

Fra Ullerup Fæsteprotokol 1804 ses flg.:Jens Stadel til Ullerup stæder og bortfæster på livstid til Søren Harbøl fra Jegindøe det huus i Scharum med hartkorn 1 skp., som Christen Nielsen før har havt fæste og nu afstaaet. - Af dette huus svarer Søren Harbøl aarlig for Landgilde ved Mortensdags-tiid 4 Rbs. - skriver fire Rigsbankdaler - og forretter paa egen kost om sommeren, naar tilsiges, 8 gangdage, men saalænge Christen Nielsen lever, forretter han kuns 2 dage aarligt. De kongelige skatter og byrder, Extraskatten medregnet af den gamle fæster, svarer han til rette forfaldstider, samt holder huuset paa bygning, besætning og inventarium i forsvalig stand. - Den gamle Christen Nielsen forbliver hos ham saa længe han lever, og nyder forsvarlig huuslye og ophold i alle deele, saa han ej med billighed kan klage, hvorunder forstaaes tilbørlig pleje paa hans alderdom, baade i syge og sunde dage. - I øvrigt have fæsteren at holde sig Hans Kongl. Mayts. allernaadegste lov og forordninger alle
runderdanigst efterrettelig.
Ullerup d. 20. august 1804
Jens Stadel.

Med dette fæstebrev overtog SJH svigerfaderens ejendom i fæste.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Husmand.

Søren blev gift med Anna Zecilie Kristensdatter den 25 Apr. 1800 i Alsted, Mors.

Parnotater: Meddelte Ægteskabet til præsten den 22. marts 1800
Som forlovere underskriver: P. Villadsen og Jens (?)

Børn af dette ægteskab:

11        i.  Birgitte Sørensdatter

         ii.  Else Sørensdatter blev født omkring 1819.


23. Anna Zecilie Kristensdatter, datter af Christen Nielsen og Birgitte Andersdatter, blev født i 1779 i Skarum, Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 14 Apr. 1779 i Alsted Kirke, Mors, døde den 27 Mar. 1840 i Skarum, Alsted Sogn, Mors i en alder af 61 år, og blev begravet den 29 Mar. 1840 i Alsted Kirkegård, Mors. Årsagen til hendes død var Tyfus.

Anna blev gift med Søren Jensen Harbøll den 25 Apr. 1800 i Alsted, Mors.

24. Christen Pedersen Hald, søn af Peder Michelsen Hald og Kirsten Christensdatter, blev født den 24 Apr. 1765 i Ejerslev Sogn, Mors, blev døbt den 28 Apr. 1765 i Ejerslev Kirke, Mors, døde i 1811 i Flade Sogn, Mors i en alder af 46 år, og blev begravet den 13 Mar. 1811 i Flade Kirkegård, Mors.

Christen blev gift med Birthe Jensdatter den 9 Okt. 1796 i Skive Kirke.

Barn af dette ægteskab:

12        i.  Peder Christensen Hald


25. Birthe Jensdatter blev født omkring 1766, døde den 23 Feb. 1838 i Tøving, Galtrup Sogn, Mors i en alder af ca. 72 år, og blev begravet den 4 Mar. 1838 i Galtrup Kirkegård, Mors.

Birthe blev gift med Christen Pedersen Hald den 9 Okt. 1796 i Skive Kirke.

26. Peder Christensen Westergaard Hundborg, søn af Christen Pedersen Westergaard Hundborg og Mette Nielsdatter, blev født i 1778 i Tødsø Sogn, blev døbt den 4 Okt. 1778 i Tødsø Sogn, døde den 19 Dec. 1845 i Galtrup Sogn, Mors i en alder af 67 år, og blev begravet den 29 Dec. 1845 i Galtrup.

Peder blev gift med Anne Marie Andersdatter (Have) den 24 Okt. 1802 i Galtrup Kirke.

Parnotater: Forlovere var boelsmand Christen Kumborg fra Tødsø og Sigurd Louritzen af Tøvring.

Barn af dette ægteskab:

13        i.  Zidsel Marie Pedersdatter


27. Anne Marie Andersdatter (Have), datter af Anders Jensen Have og Maren Christensdatter, blev født i 1770 i Tødsø Sogn, blev døbt den 20 Maj 1770 i Tødsø Kirke, døde den 6 Nov. 1841 i Galtrup Sogn, Mors i en alder af 71 år, og blev begravet i Galtrup.

Anne blev gift med Peder Christensen Westergaard Hundborg den 24 Okt. 1802 i Galtrup Kirke.

6. generation (Tiptipoldeforældre)40. Peder Sørensen, søn af Søren Pedersen og Johanne Frendesdatter, blev født i 1744 i Bjergby Sogn, Mors, blev døbt den 12 Dec. 1744 i Bjergby Kirke, Mors, døde i 1801 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 57 år, og blev begravet den 12 Apr. 1801 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Notater: Trolovet d. 23 oktober 1767

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Bonde og Gårdbeboer.

Peder blev gift med Maren Sørensdatter den 20 Nov. 1767 i Bjergby Kirke.

Børn af dette ægteskab:

20        i.  Villads Petersen

         ii.  Søren Pedersen blev født omkring 1774 i Bjergby.

        iii.  Johanne Pedersdatter blev født omkring 1780 i Bjergby.

         iv.  Karen Pedersdatter blev født før 1782 i Bjergby.

          v.  Svenning Pedersen blev født omkring 1784 i Bjergby.


41. Maren Sørensdatter blev født i 1745 i Bjergby Sogn, Mors, blev døbt den 10 Okt. 1745 i Bjergby Kirke, Mors, døde den 20 Okt. 1823 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 78 år, og blev begravet den 26 Okt. 1823 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Maren blev gift med Peder Sørensen den 20 Nov. 1767 i Bjergby Kirke.

42. Chresten Christensen blev født i 1737.

Chresten blev gift med Maren Poulsdatter.

Barn af dette ægteskab:

21        i.  Kirsten Christensdatter


43. Maren Poulsdatter blev født i 1736.

Maren blev gift med Chresten Christensen.

44. Jens Christensen Nørskov blev født i 1727 i Store Nørskov, Jegindø, blev døbt den 25 Dec. 1727 i Jegindø Kirke, døde i 1799 i Søndbjerg Sogn i en alder af 72 år, og blev begravet den 6 Apr. 1799 i Søndbjerg Kirkegård.

Begivenheder i hans liv:

• Stilling:Forpagter.

Jens blev gift med Anne Madsdatter den 17 Nov. 1760 i Jegindø Kirke.

Barn af dette ægteskab:

22        i.  Søren Jensen Harbøll


45. Anne Madsdatter blev født i 1739 i Boel, Jegindø, blev døbt den 9 Aug. 1739 i Jegindø Kirke, døde den 28 Maj 1809 i Søndbjerg Sogn i en alder af 70 år, og blev begravet den 3 Jun. 1809 i Søndbjerg Kirkegård.

Anne blev gift med Jens Christensen Nørskov den 17 Nov. 1760 i Jegindø Kirke.

46. Christen Nielsen, søn af Niels Jespersen og Maren Poulsdatter, blev født i 1735 i Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 24 Jul. 1735 i Alsted Kirke, Mors, døde den 25 Dec. 1815 i Skarum, Alsted Sogn, Mors i en alder af 80 år, og blev begravet den 4 Jan. 1816 i Alsted Kirkegård, Mors.

Christen blev gift med Birgitte Andersdatter den 4 Jan. 1770 i Alsted Kirke, Mors.

Barn af dette ægteskab:

23        i.  Anna Zecilie Kristensdatter


47. Birgitte Andersdatter, datter af Anders Michelsen og Anna Bertelsdatter, blev født i 1745 i Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 28 Feb. 1745 i Alsted Kirke, Mors, døde i 1801 i Alsted Sogn, Mors i en alder af 56 år, og blev begravet den 10 Apr. 1801 i Alsted Kirkegård, Mors.

Birgitte blev gift med Christen Nielsen den 4 Jan. 1770 i Alsted Kirke, Mors.

48. Peder Michelsen Hald, søn af Michel Nielsen Dybdal (Hald), blev født omkring 1727 i Ejerslev Sogn, Mors, døde i 1805 i Ejerslev Sogn, Mors i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 13 Dec. 1805 i Ejerslev Kirkegård, Mors.

Peder blev gift med Kirsten Christensdatter i 1752.

Barn af dette ægteskab:

24        i.  Christen Pedersen Hald


49. Kirsten Christensdatter blev født omkring 1722, døde den 3 Feb. 1780 i Ejerslev Sogn, Mors i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 6 Feb. 1780 i Ejerslev Kirkegård, Mors.

Kirsten blev gift med Peder Michelsen Hald i 1752.

52. Christen Pedersen Westergaard Hundborg, søn af Peder Westergaard Hundborg og Anna Christensdatter, blev født i 1757 i Tødsø Sogn, Mors, døde den 15 Dec. 1849 i Tødsø Sogn i en alder af 92 år, og blev begravet i Tødsø.

Christen blev gift med Mette Nielsdatter den 24 Jul. 1778 i Tødsø Kirke.

Barn af dette ægteskab:

26        i.  Peder Christensen Westergaard Hundborg


53. Mette Nielsdatter blev født i 1759 i Alsted Sogn, Mors, blev døbt den 10 Sep. 1759 i Alsted Sogn, Mors, døde i 1812 i Tødsø Sogn i en alder af 53 år, og blev begravet den 16 Aug. 1812 i Tødsø.

Mette blev gift med Christen Pedersen Westergaard Hundborg den 24 Jul. 1778 i Tødsø Kirke.

54. Anders Jensen Have, søn af Jens Michselsen og Anne Sørensdatter, blev født i 1746 i Erslev Sogn, Mors, døde i 1786 i Tødsø Sogn i en alder af 40 år, og blev begravet den 19 Okt. 1786 i Tødsø.

Notater: Fæster af gården "Hau".

Anders blev gift med Maren Christensdatter den 15 Jul. 1768 i Tødsø Kirke.

Barn af dette ægteskab:

27        i.  Anne Marie Andersdatter (Have)


55. Maren Christensdatter blev født i 1747 i Sønder Dråby Sogn, Mors, døde i 1778 i Tødsø Sogn i en alder af 31 år, og blev begravet den 23 Okt. 1778 i Tødsø.

Maren blev gift med Anders Jensen Have den 15 Jul. 1768 i Tødsø Kirke.

7. generation (3x tipoldeforældre)80. Søren Pedersen, søn af Peder Sørensen og Bodil Pedersdatter, blev født i 1711 i Bjergby Sogn, Mors, blev døbt den 1 Apr. 1711 i Bjergby Kirke, Mors, døde i 1796 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 85 år, og blev begravet den 1 Apr. 1796 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Søren blev gift med Johanne Frendesdatter den 14 Aug. 1740 i Bjergby Kirke, Mors.

Barn af dette ægteskab:

40        i.  Peder Sørensen


81. Johanne Frendesdatter blev født i 1716 i Sønder Dråby Sogn, Mors, blev døbt den 26 Apr. 1716 i Sønder Dråby Kirke, Mors, døde i 1769 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 53 år, og blev begravet den 14 Aug. 1740 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Johanne blev gift med Søren Pedersen den 14 Aug. 1740 i Bjergby Kirke, Mors.

92. Niels Jespersen blev født i 1703 i Alsted Sogn, Mors, døde i 1777 i Alsted Sogn, Mors i en alder af 74 år, og blev begravet den 2 Mar. 1777 i Alsted Kirkegård, Mors.

Niels blev gift med Maren Poulsdatter.

Barn af dette ægteskab:

46        i.  Christen Nielsen


93. Maren Poulsdatter blev født i 1708 i Alsted Sogn, Mors, døde i 1792 i Alsted Sogn, Mors i en alder af 84 år, og blev begravet den 27 Okt. 1792 i Alsted Kirkegård, Mors.

Maren blev gift med Niels Jespersen.

94. Anders Michelsen blev født i 1717 i Alsted Sogn, Mors, døde i 1784 i Alsted Sogn, Mors i en alder af 67 år, og blev begravet den 23 Apr. 1784 i Alsted Kirkegård, Mors.

Anders blev gift med Anna Bertelsdatter.

Barn af dette ægteskab:

47        i.  Birgitte Andersdatter


95. Anna Bertelsdatter blev født omkring 1702, døde i 1770 i Skarum, Alsted Sogn, Mors i en alder af ca. 68 år, og blev begravet i 1770 i Alsted Kirkegård, Mors.

Anna blev gift med Anders Michelsen.

96. Michel Nielsen Dybdal (Hald) blev født omkring 1693, døde den 12 Okt. 1765 i Ejerslev Sogn, Mors i en alder af ca. 72 år, og blev begravet i 1765 i Ejerslev Kirkegård, Mors.

Michel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

48        i.  Peder Michelsen Hald


104. Peder Westergaard Hundborg blev født i 1720 i Tødsø Sogn, døde den 9 Mar. 1768 i "Vestergaard", Tødsø Sogn, Mors i en alder af 48 år, og blev begravet i Tødsø.

Peder blev gift med Anna Christensdatter i 1740 i Tødsø Kirke.

Barn af dette ægteskab:

52        i.  Christen Pedersen Westergaard Hundborg


105. Anna Christensdatter blev født i 1716 i Tødsø Sogn, Mors, døde i 1780 i Tødsø Sogn, Mors i en alder af 64 år, og blev begravet den 15 Maj 1780 i Tødsø.

Anna blev gift med Peder Westergaard Hundborg i 1740 i Tødsø Kirke.

108. Jens Michselsen er født omkring 1706 i Erslev Sogn, Mors og døde før 1760 i Erslev Sogn, Mors.

Jens blev gift med Anne Sørensdatter.

Barn af dette ægteskab:

54        i.  Anders Jensen Have


109. Anne Sørensdatter .

Anne blev gift med Jens Michselsen.

8. generation (4x tipoldeforældre)160. Peder Sørensen blev født i 1673 i Tøving, Galten Sogn, Mors, døde i 1755 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 82 år, og blev begravet den 19 Mar. 1755 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Peder blev gift med Bodil Pedersdatter den 8 Maj 1707 i Bjergby Kirke, Mors.

Barn af dette ægteskab:

80        i.  Søren Pedersen


161. Bodil Pedersdatter blev født i 1667 i Bjergby Sogn, Mors, døde i 1743 i Bjergby Sogn, Mors i en alder af 76 år, og blev begravet den 17 Mar. 1743 i Bjergby Kirkegård, Mors.

Bodil blev gift med Peder Sørensen den 8 Maj 1707 i Bjergby Kirke, Mors.