Aner til Kristian Jørgensen Møller1. generation


1. Kristian Jørgensen Møller, søn af Hans Nissen Møller og Grethe Marina Tiedemann, blev født den 4 Feb. 1892 i Jegerup, Jegerup Sogn, blev døbt den 10 Mar. 1892 i Jegerup Kirke, døde den 21 Sep. 1959 i Nybøl, Hjordkær Sogn i en alder af 67 år, og blev begravet den 24 Sep. 1959 i Hjordkær. Årsagen til hans død var Kræft.

Notater: Faddere ved dåben var: Andreas Jørgensen Møller (farbror), Jylland, Hans Beck, Jegerup og Johanne Jacobsen, Jegerup.
Gik i skole i Jægerup og blev konfirmeret i Jegerup Kirke Palmesøndag 1901. Havde derefter plads dels ved landbruget forskellige steder, bl.a. i Jegerup og Maugstrup, og dels ved jernbanen i Jegerup indtil giftemålet i 1912, hvor de bosatte sig i Aabenraa. Her kørte han ud med bl.a. petroleum. Han var senere ansat som fodermester hos gårdejer Michael Hansen i Nybøl, Hjordkær Sogn fra 1913 til 1922, afbrudt af perioden 1915 - 1918, hvor han var indkaldt til krigstjeneste på vestfronten under 1. Verdenskrig. Han havde tjeneste ved 9. (F) Batterie, Landwehr Feldartillerie Regiment No. 13.

I 1923 flyttede de til Nybøl i Hjordkær Sogn hvor han købte "Friesgården" i Nybøl, Hjordkær sogn. Gården der nu er udstykket kan følges tilbage til omkring 1600. I 1659 døde daværende ejer, Niels Hansen, med kone og 7 børn af pesten. En søn overlevede og overtog gården. Efter at hans svigersøn, Nis Nissen, og dernæst dattersønnen af samme navn havde haft gården, blev den i 1826 solgt til Jacob Friederich Fries fra Skovbøl. Dennes søn Thomas, som overtog gården 1860 kom af dage ved en løbskkørsel, ligesom broderen Peter Henrik fra gård no. 2 på Nybøl Skovvej. (Gård no. 2 Nybøl Skovvej: Gården blev i 1858 udstykket fra overstående gård).
I.flg. "Glimt fra Hjordkær sogns Historie" fra 1981 overtog K.J.M. gården i 1920.
Nybøl nævnes i kongebrev af 1196 som hørende til Guldholm Kloster´s besiddelser med 10 otting jord og kaldes NUBØLE.
Kristian kom i lære som murer ved murermester Johan Petersen i Rødekro og aflagde svendeprøve den 4. april 1928. Prøven bestod i opbygning af en skorstenspibe. Han var ansat samme sted indtil 1957. Fra 1957 og til hans død i 1959 var han ansat hos murermester Iver Iversen i Hjordkær. I en lang årrække var han også medlem af menighedsrådet.

Kristian døde i hjemmet i Nybøl klokken 9 om formiddagen efter en længere sygdomsperiode med kræft.

Ved hans død stod der i avisen:
"Landmand og murer Chr. Jørgensen Møller, Nybøl ved Hjordkær døde i gaar efter længere tids sygdom.
Jørgensen Møller, der blev 67 aar gammel, stammede fra Jegerup og kom til sognet som ung. Han forstod sit murerhaandværk og blev kendt som en dygtig og stabil haandværker. I en lang aarrække var Jørgensen Møller medlem af menighedsrådet.
Han efterlader foruden hustruen to sønner, der begge er bosat paa egnen. Den ene er musiker, den anden landmand."

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Murer.

Kristian blev gift med Christine Marie Brink, datter af Rasmus Eskildsen Brink og Mette Cathrine Lorenzen, den 5 Okt. 1912 i Hjordkær Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Hans Nissen Møller blev født den 27 Nov. 1912 i Aabenraa, blev døbt den 22 Dec. 1912 i Aabenraa, døde den 7 Jun. 1990 i Aarslev, Hjordkær Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 13 Jun. 1990 i Hjordkær.

         ii.  Rasmus Eskildsen Møller blev født den 6 Jul. 1922 i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev døbt den 30 Jul. 1922 i Hjordkær Kirke, døde den 15 Aug. 1983 i Aabenraa Sygehus i en alder af 61 år, og blev begravet den 18 Aug. 1983 i Felsted. Årsagen til hans død var Kræft.2. generation (Forældre)

2. Hans Nissen Møller, søn af Christen Jørgensen Møller og Mette Kjestine Bruhn, blev født den 18 Jul. 1863 i Østager 6, Jegerup, Jegerup Sogn, blev døbt den 21 Aug. 1863 i Jegerup Kirke, døde den 26 Jun. 1936 i Lille Klingbjerg 1, Haderslev i en alder af 72 år, og blev begravet den 30 Jun. 1936 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.

Notater: Hans gik i skole i Jegerup, og konfirmeret palmesøndag den 14. april 1878. Var derefter beskæftiget ved landbruget. Han blev senere ansat ved jernbanen, først som banearbejder og siden som ledvogter i Jegerup.
Omkring 1921 købte han Østergade 6 i Jegerup af faderen Christen Jørgensen Møller som han igen solgte i 1922 og flyttede om på Bygaden 10, ligeledes i Jegerup, som han ejede frem til 1935.
Boede ved sin død på Lille Klingbjerg 1 i Haderslev.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Ledvogter.

Hans blev gift med Grethe Marina Tiedemann den 8 Jun. 1887 i Jegerup Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Mette Kjestine Møller blev født den 31 Dec. 1887 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 19 Feb. 1888 i Jegerup Kirke, og døde den 18 Jul. 1971 i Tyrstrup Sogn i en alder af 83 år.

         ii.  Iver Hansen Møller blev født den 11 Okt. 1889 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 17 Nov. 1889 i Jegerup Kirke, og døde den 21 Jan. 1976 i Haderslev Sygehus i en alder af 86 år.

1       iii.  Kristian Jørgensen Møller

         iv.  Anne Magrethe Møller blev født den 19 Aug. 1894 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 9 Sep. 1894 i Jegerup Kirke, døde den 28 Okt. 1984 i Jegerup Frihed i en alder af 90 år, og blev begravet i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.

          v.  Bodil Maria Møller blev født den 20 Aug. 1896 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 6 Sep. 1896 i Jegerup Kirke, døde den 6 Mar. 1976 i Sønderborg i en alder af 79 år, og blev begravet den 9 Mar. 1976 i Sønderborg, Christianskirken.

         vi.  Jørgen Hansen Møller blev født den 2 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 2 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, og døde før 1977 i Sjælland.

        vii.  Hans Hansen Tiedemann Møller blev født den 2 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 2 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, døde den 3 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, og blev begravet den 8 Dec. 1898 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

       viii.  Lauritz Duus Møller blev født den 14 Feb. 1902 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 23 Mar. 1902 i Jegerup Kirke, døde den 18 Apr. 1971 i Haderslev i en alder af 69 år, og blev begravet i Apr. 1971 i Sommersted.

         ix.  Simon Peter Lauritzen Møller blev født den 10 Jul. 1904 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 28 Aug. 1904 i Jegerup Kirke, og døde den 7 Jun. 1923 i en alder af 18 år.

          x.  Cecilie Marie Møllin Møller blev født den 23 Feb. 1907 i Jegerup, Haderslev Amt, blev døbt den 28 Apr. 1907 i Jegerup Kirke, døde den 26 Sep. 2005 i Vojens i en alder af 98 år, og blev begravet den 30 Sep. 2005 i Vojens.

         xi.  Niels Peter Hansen Møller blev født den 3 Sep. 1911 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 17 Sep. 1911 i Jegerup Kirke, døde den 27 Jun. 1917 i Haderslev Sygehus i en alder af 5 år, og blev begravet i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.
3. Grethe Marina Tiedemann, datter af Iver Hansen Tiedemann og Ane Margrethe Lange, blev født den 29 Aug. 1866 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn, blev døbt den 23 Sep. 1866 i Østerløgum Kirke, døde den 20 Mar. 1948 i Vojens i en alder af 81 år, og blev begravet den 24 Mar. 1948 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.

Notater: Er flere steder opført som Grethe Marie.
Faddere ved dåben var: Mette Cathrine Boysen, Fårhusmark, Bodil Marie Tiedemann, Østerløgum og Christian Christoffer Wilkens, Rugbjerg.
Hun blev konfirmeret i Jegerup palmesøndag, den 10. april 1881.
Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftemålet.

Grethe blev gift med Hans Nissen Møller den 8 Jun. 1887 i Jegerup Kirke.

3. generation (Bedsteforældre)4. Christen Jørgensen Møller, søn af Jørgen Hansen (Møller) og Bodil Hansdatter, blev født den 15 Feb. 1817 i N. Vejrup, Vejrup Sogn, blev døbt den 15 Feb. 1817 i Hjemme, døde den 2 Jun. 1891 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark i en alder af 74 år, og blev begravet den 7 Jun. 1891 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.

Notater: Faddere ved dåben var: Gårdm. Hans Hansens hustru: Ane Marie Nielsdatter i Brøndumdam, Brøndum sogn, Madm. Friis, Endrup Mølle, Hr. Herredsskriver Friis, samme sted, Bmd. Hans Christian i Wibekborg og Ungkarl Peder Hansen fra Foldingbro i Folding sogn
Dåben blev bekræftet i kirken d. 4. maj 1817

I. flg. kirkebogen for Jegerup blev han konfirmeret i Fåborg Kirke, Jylland i 1833. Dette ses dog ikke i kirkebogen for Fåborg Sogn.
Ved vielsen boede han i Gabøl, Nustrup Sogn, og ses bosat i Nustrup fra 1855 til 1857. I 1860 er familien flyttet til Jegerup, og i 1870 købte han Østerager 6 som han senere solgte til sønnen Hans Nissen Møller.
Efternavnet "Møller" blev tilskrevet 16. april 1828 efter indførelse af navneloven.
MØLLER må stammer fra Endrup Vandmølle, hvor moderen arbejdede ved hendes giftemål. Faderen står opført som ejer af møllen i 1834.

I 1882 forpagter han Annexgården af præsten i Maugstrup. Kontragten har følhende ordlyd:
" Jeg, Pastor Th. Groth i Maugstrup Overlader herved paa min Embedstid til
Christian Møller
Den deel af Annexgaardens Land i Jägerup, som han har havt i Benyttelse under min Formands Pastor Andresen's Embedstid saa at han maa benytte det med al den Ret som dertil hörer, som forhen. Af bemeldte Land skal han betale og præstere alt hvad skal betales og præsteres til Kongen, Øvrigheden, Kommunen, Præsten, Degnen, Kirken og Skolen, til Indhegninger, Veie, Grøfter, Sile m.m. kort Alt, hvad der ydes og præsteres bør.
Imod saaledes at benytte Jorden, har han at erlægge til Præsten

Til Mikkelsdag aarlig 19 M 50 Pf
Til Mikkelsdag aarlig 50 Pund Rug
Til Johannisdag aarlig 2 Pund Smør
Til Johannisdag aarlig for hvert Lam 22 Pf
Og skal ringe for Præsten 7000 Tørv

Vil han overlade Landet til en Anden, skal han dertil tilveiebringe Præstens Saastykke, og derfor erlægge 19 M 50 Pf
Maugstrup d. 25 Januar 1882
Th. Groth

Foranstaaende Betingelser forpligter jeg mig til at efterkomme nøiagtigen.
f.T. Maugstrup, d. 25 Januar 1882
Christen J. Møller

Begivenheder i hans liv:

• Stilling:Boelsmand.

Christen blev gift med Mette Kjestine Bruhn den 8 Nov. 1848 i Jegerup Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Andreas Jørgensen Møller blev født den 9 Aug. 1849 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark og blev døbt den 12 Aug. 1849 i Jegerup Kirke.

         ii.  Johanne Møller blev født omkring 1851 i Nustrup.

        iii.  Simon Lauritzen Møller blev født omkring 1854 i Nustrup.

         iv.  Bodild Maria Møller blev født den 29 Sep. 1855 i Nustrup, blev døbt den 28 Okt. 1855 i Nustrup Kirke, og døde omkring 1861 i Jegerup i en alder af ca. 6 år.

          v.  Sidsel Maria Møller blev født den 7 Feb. 1857 i Nustrup, blev døbt den 22 Feb. 1857 i Nustrup Kirke, og døde efter 1891.

2        vi.  Hans Nissen Møller

        vii.  Jørgen Hansen Møller blev født den 25 Okt. 1865 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark og blev døbt den 26 Nov. 1865 i Jegerup Kirke.


5. Mette Kjestine Bruhn, datter af Hans Nissen Bruhn og Sidsel Pedersdatter, blev født den 11 Apr. 1822 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 14 Apr. 1822 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark, døde den 28 Feb. 1910 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark i en alder af 87 år, og blev begravet den 4 Mar. 1910 i Jegerup, Sønderjylland, Denmark.

Notater: Faddere ved dåben var Mette Nielses, Nis Bruhn og Maria Kjerstine Jørgensdatter.

Mette blev gift med Christen Jørgensen Møller den 8 Nov. 1848 i Jegerup Kirke.

6. Iver Hansen Tiedemann, søn af Hans Friederich Tiedemann og Bodil Iversdatter, blev født den 10 Jul. 1820 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, blev døbt den 13 Jul. 1820 i Øster Løgum Kirke, døde den 11 Okt. 1870 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn i en alder af 50 år, og blev begravet den 18 Okt. 1870 i Østerløgum.

Notater: Faddere ved dåben var: Hans Friederich Tiedemann
Heinrich Conradt Clausing
Maria Elisabeth GyntersI.H.T. købte i 1861 "Lille Fårhus" i Andholm for 660 Rigsdaler af enken Ellen Petersen; hun skal så længe hun lever have det værelse hvori hun bor, med frihed til i fællesskab med Familien Tiedemann at benytte det tilhørende Køkken og Ovn,samt plads i brændselsrummet i en særlig afdeling, samt fri benyttelse af stedets brønd og anvist havestykke. Hvis Køberen sælger stedet inden hendes død, har hun lov tol at flytte ind i det østligste Værelse og bo der istedet for det være
lse hun nu bebor.

Ved hans død er indført, at han har været brystsvag af tæring i længere tid. Han blev 50 år, 3 mdr, og 1 dag gammel.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Parcellist.

Iver blev gift med Ane Margrethe Lange den 14 Dec. 1849 i Østerløgum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Hans Hansen Tiedemann er født den 18 Aug. 1851 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn og døde den 18 Aug. 1851 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn.

         ii.  Hans Hansen Tiedemann er født den 5 Nov. 1853 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn og døde i Rødekro, Rise Sogn.

        iii.  Bodild Marie Tiedemann blev født den 18 Jan. 1856 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn, blev døbt den 3 Feb. 1856 i Øster Løgum Kirke, og døde i 1947 i Rødekro, Rise Sogn i en alder af 91 år.

         iv.  Bodild Marie Tiedemann er født den 23 Apr. 1859 i Barlund og døde den 21 Nov. 1859 i Barlund.

3         v.  Grethe Marina Tiedemann


7. Ane Margrethe Lange, datter af Hans Pedersen Lange og Marine Jespersdatter, blev født den 22 Dec. 1825 i Kastrup, Gram Sogn, blev døbt den 23 Dec. 1825 i Gram, døde den 8 Mar. 1918 i Rødekro i en alder af 92 år, og blev begravet den 14 Mar. 1918 i Rise Kirkegård, gravsted 285, 1.

Notater: Konfirmeret i Gram kirke i 1841 med flg. anmærkning: "Ret god kundskab, god opførsel"

Efter ægtefællens død, drev hun ejendommen, hvor også hendes fader Hans Peter Lange havde ophold efter hans hustru var død i 1868

Ane blev gift med Iver Hansen Tiedemann den 14 Dec. 1849 i Østerløgum Kirke.

4. generation (Oldeforældre)8. Jørgen Hansen (Møller), søn af Hans Christensen og Else Nielsdatter, blev født i 1777 i Hiortkiær, Grimstrup Sogn, blev døbt den 7 Aug. 1777 i Grimstup Kirke, døde den 19 Jul. 1850 i Lille Vejrup, Vejrup Sogn i en alder af 73 år, og blev begravet den 25 Jul. 1850 i Vejrup.

Notater:
Boede på matr. nr. 12a, Grisbæk, udstykket fra Endrupholm Gods.
I Folketællingen i 1834 står han opført som ejer af Endrup Mølle. Møllen købte han på en auktion i 1829 af Herredsskriver Gabriel Michael Friis
Boede ved sin død på "Lille Endrup" og betegnet som aftægtsmand.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Møller og Bonde.

Jørgen blev gift med Bodil Hansdatter før 1812.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Else Jørgensdatter Møller blev født omkring 1812 i N. Vejrup, Vejrup Sogn.

         ii.  Søren Jørgensen Møller blev født den 13 Feb. 1814 i N. Vejrup, Vejrup Sogn og blev døbt den 13 Feb. 1814 i Hjemmet I N. Vejrup, Vejrup Sogn.

        iii.  Karen Jørgensdatter Møller blev født den 26 Dec. 1815 i N. Vejrup, Vejrup Sogn og blev døbt den 26 Dec. 1815 i Hjemme.

4        iv.  Christen Jørgensen Møller

          v.  Jørgen Peder Jørgensen Møller blev født den 12 Feb. 1819 i Lille Vejrup, Vejrup Sogn og blev døbt den 14 Feb. 1819 i Hjemme.

         vi.  Gabriel Jørgensen Møller blev født omkring 1822 i N. Vejrup, Vejrup Sogn.

        vii.  Mette Margrethe Jørgensdatter Møller blev født omkring 1826.

       viii.  Karen Sophie Jørgensdatter Møller blev født omkring 1827 i Vejrup.


9. Bodil Hansdatter, datter af Hans Carlsen, blev født omkring 1784 i Foldingbro, Folding Sogn, døde den 13 Jan. 1857 i Vejrup Sogn i en alder af ca. 73 år, og blev begravet den 21 Jan. 1857 i Vejrup.

Notater: Da kirkebøgerne for Folding Sogn først starter ved 1813, kan der ikke fremskaffes yderligere oplysninger omkring Bodil's fødsel.
Hun var tjenestepige på Endrup Vandmølle ved giftermålet.

Bodil blev gift med Jørgen Hansen (Møller) før 1812.

10. Hans Nissen Bruhn, søn af Nis Andersen og Anna Kiestina Hansdatter, blev født den 30 Apr. 1795 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 1 Maj 1795 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, døde den 21 Sep. 1857 i Steinberg, Gabøl, Nustrup Sogn i en alder af 62 år, og blev begravet den 24 Sep. 1857 i Nustrup.

Notater: Faddere ved dåben var: Termann Hansen, Kestrup, Jes Christensen, Selskær, Kirsten (ulæselig), Jegerup.
Konfirmeret i Jegerup Kirke den 22. marts 1812.
Døde på gården "Steinberg", Gabølmark i Nustrup Sogn.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Inderst.

Hans blev gift med Sidsel Pedersdatter den 12 Jan. 1822 i Jegerup Kirke.

Parnotater: Vidner: Jørgen Andersen fra Fegerup og Mikel Hansen fra Kiestrup

Begivenheder i deres liv var:

• Trolovet:22 Dec. 1821, i Jegerup.

Børn af dette ægteskab:

5         i.  Mette Kjestine Bruhn

         ii.  Peder Michelsen Bruhn blev født den 16 Feb. 1824 i Jegerup og blev døbt den 22 Feb. 1824 i Jegerup.

        iii.  Anna Bruhn blev født den 1 Jun. 1826 i Jegerup og blev døbt den 4 Jun. 1826 i Jegerup.

         iv.  Nis Christian Bruhn blev født den 25 Mar. 1829 i Jegerup og blev døbt den 29 Mar. 1829 i Jegerup.


11. Sidsel Pedersdatter, datter af Peder Michelsen og Anna Lauritzdatter, blev født den 4 Apr. 1795 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 4 Apr. 1795, døde den 17 Dec. 1860 i Jegerup i en alder af 65 år, og blev begravet den 21 Dec. 1860 i Jegerup Kirkegård.

Notater: Konfirmeret i Jegerup Kirke i 1810.

Begivenheder i hendes liv:

• Hun blev konfirmeret i 1810 i Jegerup Kirke.

Sidsel blev gift med Hans Nissen Bruhn den 12 Jan. 1822 i Jegerup Kirke.

12. Hans Friederich Tiedemann, søn af Friederich Hansen Tiedemann og Anna Christina Petersdatter, blev født den 21 Sep. 1781 i Haderslev, blev døbt den 22 Sep. 1781 i Maria Kirke, Haderslev, døde den 22 Maj 1858 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 76 år, og blev begravet den 25 Maj 1858 i Østerløgum.

Notater: Faddere ved dåben var: Hans Friederich Tiedemann, Corporal
Hinrich Conradt Clausing
Maria Elisabeth Günthers

Han blev opdraget hos sin farmor i Kiel, konfirmeret i Neumünster, hvor han lærte smedearbejdet, og kom i 1810 til Rugbjerg.
Ved fødslen indskrevet som "uægte", men ved vielsen i 1811 tilført: Som ægtefødt erklæret ved Universitetet i Kiel, ved forevist dokument f. 21. september 1781.
Trolovet som enkemand d. 12. april 1817.

I 1809 købte han smedien i Rugbjerg (nr.19a på pastor Kiers kort fra 1825.) af Christian Jonassen. Der er ikke fundet nogen købekontrakt, men der findes et lånebevis til købet:
"Jeg inderskrivende Hans Fr. Tiedemann, Smed i Raubjerg erklærer hermed for mig og mine arvinger og alle in folium, at Skomager og Skolelærer Jep Petersen i Stenderup, Haderslev Amt, har lånt mig den sum 800 Mark, Otte hundrede Mark, for hv
ilke jeg Pantsætter min i Raubjerg beliggende Ejendom og Smedie og som forrentes med 4% p.a.
Saaledes sket i Aabenraa Amtsstue 14 Nov. 1809

Hans Fr. Tiedemann"
Lånet var indfriet 16 juli 1821.

Stedet og smedien med alle ejendele nedbrændte den 27. april 1834 ved den store bybrand i Rugbjerg. Blev opbygget omtrent på samme sted igen.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Kådner og Smed.

Hans blev gift med Anna Jessen, datter af Jes Jessen og Sinnet Petersdatter, den 12 Okt. 1811 i Øster Løgum Kirke.

Hans blev derefter gift med Bodil Iversdatter den 14 Jun. 1817 i Østerløgum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Friederich Hansen Tiedemann er født den 17 Jan. 1818 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 26 Feb. 1861 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 43 år.

6        ii.  Iver Hansen Tiedemann

        iii.  Peter Hansen Tiedemann er født den 4 Mar. 1823 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 13 Apr. 1893 i Nørreskov, Genner Sogn i en alder af 70 år.

         iv.  Jep Hansen Tiedemann er født den 25 Apr. 1826 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 12 Aug. 1832 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 6 år.

          v.  Hans Frederich Tiedemann er født den 30 Nov. 1828 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 23 Jan. 1869 i Hovslund, Østerløgum Sogn i en alder af 40 år.

         vi.  Jep Hansen Tiedemann er født den 17 Dec. 1832 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 22 Maj 1835 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 2 år.

        vii.  Anna Cathrine Tiedemann blev født den 12 Mar. 1836 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn.

       viii.  Anna Christine Marie Tiedemann er født den 18 Apr. 1841 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 6 Dec. 1930 i en alder af 89 år.


13. Bodil Iversdatter, datter af Iver Petersen og Karen Iversdatter, blev født den 7 Sep. 1797 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, blev døbt den 8 Sep. 1797 i Øster Løgum Kirke, døde den 1 Okt. 1874 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 6 Okt. 1874 i Østerløgum.

Notater: Faddere ved dåben var Marie Bendiksen, Løgum udflytter, Kirsten Pedersdatter, Rugbjerg og Peter Petersen fra Hostrup.
Konfirmeret i Østerløgum kirke den 21 marts 1813.

Hun døde efter længere tids sygdom og blev 77 år, 23 dage
Ligprædiken ved begravelsen blev holdt over Job Bog kap. 19 v. 25:
"Men jeg ved, at min Løser lever, over støvet vil en forsvaren stå frem."

Bodil blev gift med Hans Friederich Tiedemann den 14 Jun. 1817 i Østerløgum Kirke.

14. Hans Pedersen Lange, søn af Peder Hansen Lange og Kiersten Christensdatter, blev født i 1791 i Kastrup, Gram Sogn, blev døbt den 17 Jul. 1791 i Gram, døde den 21 Nov. 1875 i Lille Fårhus, Østerløgum Sogn i en alder af 84 år, og blev begravet den 26 Nov. 1875 i Østerløgum.

Notater: Konfirmeret i Gram Kirke i 1805.
Boede efter konens død hos datteren Ane Margrethe gift Tiedemann og fik en lille understøttelse fra Fattigkassen i Gram. Han var de sidste år syg og sengeliggende.
Han blev 85 år, 5 mdr. og 8 dage.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Husejer.

Hans blev gift med Marine Jespersdatter den 13 Okt. 1810 i Gram Kirke.

Parnotater: Bekendtgjort den 7. juli 1810

Børn af dette ægteskab:

          i.  Peter Lange er født den 24 Sep. 1810 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 8 Dec. 1810 i Kastrup, Gram Sogn.

         ii.  Jesper Lorenzen Lange blev født den 9 Dec. 1811 i Kastrup, Gram Sogn, blev døbt den 2 Feb. 1812 i Gram Kirke, og døde den 3 Jan. 1889 i en alder af 77 år.

        iii.  Kjesten Lange er født den 21 Sep. 1814 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 1 Aug. 1878 i en alder af 63 år.

         iv.  Peder Hansen Lange er født den 21 Okt. 1819 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 5 Nov. 1819 i Kastrup, Gram Sogn.

          v.  Nicolai Lange blev født den 21 Maj 1821 i Kastrup, Gram Sogn, døde den 17 Aug. 1857 i Kastrup, Gram Sogn i en alder af 36 år, og blev begravet den 22 Aug. 1857 i Gram.

         vi.  Ane Grethe Lange er født den 5 Jun. 1824 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 25 Sep. 1824 i Kastrup, Gram Sogn.

7       vii.  Ane Margrethe Lange


15. Marine Jespersdatter blev født den 11 Nov. 1783 i Leierskov, Lejrskov - Jordrup Sogn, døde den 27 Jun. 1868 i "Lille Fårhus" I Andholm, Øster Løgum Sogn i en alder af 84 år, og blev begravet den 2 Jul. 1868 i Øster Løgum.

Notater: Ved dødsfaldet er indført: Marine Lange f. Jespersdatter i Lille Fårhus, en gammel kone som for nogle år siden fra Gram er kommet hertil at leve med sin mand, Hans Petersen Lange, med hvem hun er blevet ægteviet den 13. oktober 1810. Hun har født 7 børn, hvoraf 3 døde i unge år. En søn Nicolai Lange er død i Kastrup efterlader enke og 3 børn, en søn Jesper Lorenzen Lange er gift og bosiddende i Brede Sogn, en datter Kjesten Lange er gift, og en datter Anne Margrethe er gift med Iver Tiedemann her i sognet.

Marine blev gift med Hans Pedersen Lange den 13 Okt. 1810 i Gram Kirke.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Hans Christensen blev født omkring 1727 i Grimstrup Sogn, døde den 11 Dec. 1793 i Hjortkjær, Grimstrup Sogn i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 15 Dec. 1793 i Grimstrup.

Notater: Da kirkebøgerne for Grimstrup Sogn først starter ved 1815, kan der ikke fremskaffes yderligere oplysninger omkring omkring Hans Christensen.

Begivenheder i hans liv:

• Stilling:Husmand og Rytter.

Hans blev gift med Else Nielsdatter den 28 Feb. 1756 i Brøndum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

8         i.  Jørgen Hansen (Møller)

         ii.  Johanne Hansdatter blev født omkring 1782.


17. Else Nielsdatter, datter af Niels Jørgensen og Johanne Sørensdatter, blev født i 1740 i Gjesing, Bryndum Sogn, blev døbt den 30 Sep. 1740 i Bryndum Kirke, døde den 12 Feb. 1816 i Grimstrup Sogn i en alder af 76 år, og blev begravet den 18 Feb. 1816 i Grimstrup.

Notater: (Af Hiortkier ?)

Else blev gift med Hans Christensen den 28 Feb. 1756 i Brøndum Kirke.

18. Hans Carlsen blev født omkring 1760.

Notater: Boede omkring 1784 i Foldingbro, Folding Sogn. Yderligere oplysninger kan ikke fremskaffes, da kirkebøgerne i Folding Sogn først begynder ved 1813.

Hans havde et forhold til ukendt.

Hans barn:

9         i.  Bodil Hansdatter


20. Nis Andersen, søn af Anders Jørgensen og Inger Nisdatter, blev født den 6 Jul. 1768 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 10 Jul. 1768, døde den 26 Mar. 1854 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark i en alder af 85 år, og blev begravet den 31 Mar. 1854.

Notater: Faddere ved dåben var: Laue Jørgensen, Mølby, Jep Eriksen, Jegerup, Karen Jensdatter, Selskær.
Ved hans død skriver præsten flg. i kirkebogen:"Enke og Aftægtsmand Nis Andersen i Jegerup, føde sammesteds d. 6. juli 1768 og en Søn af de for mange Aar siden afd. Ægteforældre Anders Jørgensen og Inger Andersdtr. Den 28. Febr. 1789 indlod han sig i Ægteskab med daværende Pige Anna Kirstina Hansdatter fra Kiestrup. Ægteskabet blev velsignet med 9 børn, hvoraf 4 er døde i de første år, og 5 lever, nemlig Anders, Hans, Nis, Kirsten og Inger. Dette Ægteskab ophørte i 1808 med Hustruens død. Den 22 oktober samme Aar giftede
han sig 2. gang med daværende Pige Mette Hansdatter af Kiestrup og avlede 2 børn, som begge er døde uden livsarvinger. Sidstnævnte Hustru døde 20 Okt. 1851. Han var Aftægtsmand i 24 Aar og blev 85 Aar 8 mdr og 20 dage gammel".

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Nis blev gift med Anna Kiestina Hansdatter den 28 Feb. 1789 i Jegerup Kirke.

Begivenheder i deres liv var:

• Trolovet:16 Jan. 1781, i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Anders Andersen

10       ii.  Hans Nissen Bruhn

        iii.  Nis Andersen

         iv.  Kirsten Andersen

          v.  Inger Andersen

Nis blev derefter gift med Mette Andersen, datter af Hans Michaelsen og Maren, den 22 Okt. 1808 i Jægerup Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Hans Andersen

         ii.  Anne Christine Andersen


21. Anna Kiestina Hansdatter, datter af Hans Termensen og Kiesten Chrestensdatter, blev født den 10 Apr. 1765 i Kestrup, Jegerup Sogn, blev døbt den 14 Apr. 1765, døde den 12 Maj 1808 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark i en alder af 43 år, og blev begravet den 17 Maj 1808 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Notater: Faddere ved dåben var: Jes Hansen, Sommersted
Giertrud Hansen, Magstrup
Bertha Villadsdatter, Kestrup

Anna blev gift med Nis Andersen den 28 Feb. 1789 i Jegerup Kirke.

22. Peder Michelsen, søn af Mickel Hansen og Mette Villadsdatter, blev født den 19 Apr. 1766 i Kestrup, Jægerup Sogn, blev døbt den 20 Apr. 1766, døde den 9 Maj 1840 i Jægerup i en alder af 74 år, og blev begravet den 15 Maj 1840 i Jægerup.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæstegårdmand.

Peder blev gift med Anna Lauritzdatter den 5 Sep. 1794 i Jægerup Kirke.

Barn af dette ægteskab:

11        i.  Sidsel Pedersdatter


23. Anna Lauritzdatter, datter af Laurits Paulsen og Sitzel Hansdatter, blev født den 3 Nov. 1773 i Jægerup, blev døbt den 7 Nov. 1773, døde den 9 Maj 1848 i Jægerup i en alder af 74 år, og blev begravet den 13 Maj 1848 i Jægerup.

Notater: Faddere ved dåben var: Peder Paulsen, Jægerup
Dorothea Hendricks, Jægerup
Anna Kiestine Hansdatter, Jægerup

Anna blev gift med Peder Michelsen den 5 Sep. 1794 i Jægerup Kirke.

24. Friederich Hansen Tiedemann, søn af Hans Friederich Tiedemann og Johanna Gerdrut Matzen, blev født den 10 Jun. 1756 i Odense, blev døbt den 12 Jun. 1756 i Odense, og døde den 7 Okt. 1823 i Graabrødre Hospital, Odense i en alder af 67 år.

Notater: Født om aftenen klokken 10.
Var i 1781 Husar ved von Oberst Gählers Escadrillie i Kolding.
Var ved dødsfaldet under Odense Fattigvæsens Forsørgelse.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Hattemager og Husar.

Friederich blev gift med Anna Christina Petersdatter den 8 Nov. 1782 i Haderslev.

Barn af dette ægteskab:

12        i.  Hans Friederich Tiedemann


25. Anna Christina Petersdatter, datter af Peter Lauritsen og Dorothea, blev født i Jarup V. Kolding.

Anna blev gift med Friederich Hansen Tiedemann den 8 Nov. 1782 i Haderslev.

26. Iver Petersen, søn af Peter Olufsen og Bodel Iwersdatter, blev født den 1 Jan. 1768 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, blev døbt den 1 Jan. 1768, døde den 1 Jan. 1839 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 9 Jan. 1839 i Øster Løgum.

Notater: Fik tilnavnet "Fyhn" og "Fynsk".
Faddere ved dåben var: Rasmus Olufsen fra Rugbjerg, Kirsten Jesdatter fra Rugbjerg og Poul Chrestensen fra Tyrholm.
Hele sit liv har han haft et godt helbred. 16 dage før sin død blev han sengeliggende. Han døde på sin fødselsdag, 71 år gammel.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Iver blev gift med Karen Iversdatter den 31 Okt. 1793 i Øster Løgum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Peter Iversen er født den 25 Aug. 1794 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde den 14 Nov. 1796 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 2 år.

13       ii.  Bodil Iversdatter

        iii.  Peter Iversen blev født den 7 Jul. 1800 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, døde den 19 Jul. 1886 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 86 år, og blev begravet den 23 Jul. 1886 i Østerløgum.

         iv.  Mette Lena Iversdatter er født den 15 Nov. 1803 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 30 Sep. 1826 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 22 år.

          v.  Dødfødt Tvillingepige blev født den 15 Nov. 1803 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, døde den 15 Nov. 1803 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, og blev begravet den 27 Nov. 1803 i Østerløgum.

Iver blev derefter gift med Marie Jepsdatter, datter af Jep Jessen og Metta Iversdatter, i 1804.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Karen Iversdatter blev født den 9 Sep. 1805 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn.

         ii.  Metta Iversdatter er født den 8 Sep. 1807 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 28 Dec. 1811 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 4 år.

        iii.  Jep Petersen er født den 19 Maj 1811 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 5 Jan. 1812 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn.


27. Karen Iversdatter, datter af Iver Jessen og Bodild Eriksdatter, blev født den 11 Nov. 1770 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, blev døbt den 11 Nov. 1770, døde den 17 Nov. 1803 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 33 år, og blev begravet den 27 Nov. 1803 i Østerløgum.

Notater: Vidner ved vielsen var Jacob Petersen, Kopsholt og Lorenz Jørgensen, Rugbjerg.
Den 15 november 1803 fødte hun to piger, hvoraf den ene var dødfødt. Den anden fik navnet Mette Lene Iversdatter og blev døbt den 16. november. Fremstillet i kirken ved moderens kiste.
Karen Iversdatter overlevede ikke den svære fødsel, og døde som nævnt den 17. november.
Blev begravet sammen med den dødfødte datter i armene den 1. Adventslørdag i en alder af 33 år og 16 dage.

Karen blev gift med Iver Petersen den 31 Okt. 1793 i Øster Løgum Kirke.

28. Peder Hansen Lange, søn af Hans Laursen og Kirsten Nn, er født i 1759 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn og døde den 29 Dec. 1839 i Tiset, Gram Sogn i en alder af 80 år.

Notater: Boede på Kastrup Mark ved Gram

Peder blev gift med Kiersten Christensdatter den 16 Dec. 1785 i Gram Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Ellen Kirstine Pedersdatter er født i Jan. 1789 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 15 Sep. 1789.

14       ii.  Hans Pedersen Lange

        iii.  Chresten Petersen Lange er født den 1 Maj 1792 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 1 Aug. 1792 i Kastrup, Gram Sogn.

         iv.  Chresten Petersen Lange blev født den 12 Maj 1793 i Kastrup, Gram Sogn.

          v.  Mette Marie Lange blev født den 20 Jul. 1794 i Kastrup, Gram Sogn.

         vi.  Kirsten Marie Lange er født den 9 Okt. 1796 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 1 Feb. 1797 i Kastrup, Gram Sogn.

        vii.  Peter Lange er født den 27 Okt. 1798 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 27 Okt. 1798 i Kastrup, Gram Sogn.

       viii.  Johannes Lange er født den 15 Maj 1800 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 15 Maj 1800 i Kastrup, Gram Sogn.

         ix.  Johan Peter Lange er født den 4 Okt. 1801 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 15 Okt. 1802 i Kastrup, Gram Sogn i en alder af 1 år.

          x.  Laust Peter Lange er født den 18 Sep. 1803 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 10 Feb. 1890 i Allerup, Toftlund Sogn i en alder af 86 år.

         xi.  Karsten Lange er født den 5 Dec. 1806 i Kastrup, Gram Sogn og døde den 19 Dec. 1806 i Kastrup, Gram Sogn.

        xii.  Christen Petersen Lange er født den 18 Aug. 1810 i Kastrup, Gram Sogn og døde i Ikke Kendt.


29. Kiersten Christensdatter, datter af Christen Mogensen og Mette Hansdatter, blev født i 1766 i Verst Sogn, blev døbt den 19 Okt. 1766 i Vorbasse Kirke, og døde den 3 Jun. 1836 i Kastrup, Gram Sogn i en alder af 70 år.

Kiersten blev gift med Peder Hansen Lange den 16 Dec. 1785 i Gram Kirke.

6. generation (Tiptipoldeforældre)34. Niels Jørgensen blev født omkring 1694 i Bryndum Sogn, Ribe Amt, døde i Maj 1787 i Gjesing, Bryndum Sogn, Ribe Amt i en alder af ca. 93 år, og blev begravet den 25 Maj 1787 i Bryndum.

Begivenheder i hans liv:

• Stilling:Boelsmand og murer.

Niels blev gift med Johanne Sørensdatter.

Barn af dette ægteskab:

17        i.  Else Nielsdatter


35. Johanne Sørensdatter blev født i 1701, døde i Apr. 1778 i Gjesing, Bryndum Sogn, Ribe Amt i en alder af 77 år, og blev begravet den 26 Apr. 1778 i Bryndum.

Johanne blev gift med Niels Jørgensen.

40. Anders Jørgensen, søn af Jørgen Christensen og Anna, blev født i 1736 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, blev døbt den 24 Jun. 1736 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, døde den 19 Aug. 1794 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark i en alder af 58 år, og blev begravet den 22 Aug. 1794 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Notater: Faddere ved dåben var: Nis Hansen Bruhn, Selskær
Mette Marie Hansdatter, Kestrup

Der er ingen oplysninger omkring fødselsdagen, men er sandsynligvis døbt på fødselsdagen.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæstegårdmand.

Anders blev gift med Inger Nisdatter i 1756 i Jegerup Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Anna Andersen blev født den 3 Maj 1764 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

20       ii.  Nis Andersen

        iii.  Inger Andersen


41. Inger Nisdatter, datter af Nis Hansen Bruhn og Maren Pedersdatter, blev født den 23 Jul. 1736 i Selskær, Jegerup Sogn, blev døbt den 23 Jul. 1736, døde den 18 Mar. 1801 i en alder af 64 år, og blev begravet den 22 Mar. 1801 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Notater: Der er ingen oplysninger om fødselsdagen, men er sandsynligvis født i Selskær og døbt samme dag.

Inger blev gift med Anders Jørgensen i 1756 i Jegerup Kirke.

42. Hans Termensen, søn af Termen Hansen og Maren, blev født i 1729 i Kestrup, Jegerup Sogn, blev døbt den 3 Sep. 1729 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark, døde den 2 Jul. 1791 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark i en alder af 62 år, og blev begravet den 6 Jul. 1792 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Halvgårdmand.

Hans blev gift med Kiesten Chrestensdatter den 19 Okt. 1751 i Jægerup Kirke.

Barn af dette ægteskab:

21        i.  Anna Kiestina Hansdatter


43. Kiesten Chrestensdatter, datter af Christen Christensen og Dorothea, blev født i Nov. 1723 i Magstrup, døde den 28 Mar. 1809 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark i en alder af 85 år, og blev begravet den 3 Apr. 1809 i Jegerup, , Sønderjylland, Denmark.

Notater: Der ses ingen oplysninger omkring fødselsdagen, men er antagelig født i november.

Kiesten blev gift med Hans Termensen den 19 Okt. 1751 i Jægerup Kirke.

44. Mickel Hansen, søn af Hans Michelsen og Karen, blev født i Dec. 1716 i Sommersted, døde den 4 Jan. 1769 i Jægerup i en alder af 52 år, og blev begravet den 8 Jan. 1769 i Jægerup.

Notater: Der ses ingen oplysninger omkring fødselsdagen, men han er antagelig født i december.

Mickel blev gift med Mette Villadsdatter.

Barn af dette ægteskab:

22        i.  Peder Michelsen

Mickel blev derefter gift med Mette Nielsdatter.


45. Mette Villadsdatter, datter af Villads Hansen og Anneken, blev født i Jul. 1730, blev døbt den 16 Jul. 1730 i Jægerup Kirke, og døde den 18 Apr. 1797 i Jægerup i en alder af 66 år.

Mette blev gift med Mickel Hansen.

Mette blev derefter gift med Peder Christiansen i 1769.


46. Laurits Paulsen, søn af Paul Lauritsen og Ingerborrig.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Halvgårdmand.

Laurits blev gift med Sitzel Hansdatter den 28 Feb. 1772 i Jægerup.

Barn af dette ægteskab:

23        i.  Anna Lauritzdatter

Laurits blev derefter gift med Maren Andersdatter den 14 Okt. 1784 i Jægerup.


47. Sitzel Hansdatter, datter af Hans Jensen og Anna, blev født i Aug. 1744, blev døbt den 30 Aug. 1744 i Jægerup, døde den 7 Apr. 1784 i Jægerup i en alder af 39 år, og blev begravet den 12 Apr. 1784 i Jægerup.

Sitzel blev gift med Laurits Paulsen den 28 Feb. 1772 i Jægerup.

48. Hans Friederich Tiedemann, søn af Hans Tiedemann og Johanne Giertrud Madsdatter, blev født den 11 Feb. 1728 i Odense, blev døbt den 15 Feb. 1728, og døde den 8 Mar. 1785 i Haderslev i en alder af 57 år.

Notater: Var i 1782 Korporal ved det Holstenske Regiment´s Rytteri.
Trolovet 30 juli 1756.

Hans blev gift med Johanna Gerdrut Matzen den 29 Okt. 1756 i Odense.

Barn af dette ægteskab:

24        i.  Friederich Hansen Tiedemann


49. Johanna Gerdrut Matzen .

Notater: Kom fra Odensee

Johanna blev gift med Hans Friederich Tiedemann den 29 Okt. 1756 i Odense.

50. Peter Lauritsen .

Peter blev gift med Dorothea.

Barn af dette ægteskab:

25        i.  Anna Christina Petersdatter


51. Dorothea .

Notater: (født N til N)?

Dorothea blev gift med Peter Lauritsen.

52. Peter Olufsen, søn af Oluf Petersen og Maren Rasmusdatter, blev født i 1732 i Rurup, Tranderup Sogn På Fyn, døde den 16 Mar. 1809 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 26 Mar. 1809 i Øster Løgum.

Notater: Kom til Rugbjerg som dreng sammen med sine forældre.
Han døde af en mavesygdom.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Peter blev gift med Bodel Iwersdatter den 22 Okt. 1760 i Østerløgum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Kjestine Petersen blev født i 1758.

         ii.  Iver Petersen er født den 6 Apr. 1761 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde før 1768.

        iii.  Kjesten Marie Petersen

         iv.  Oluf Petersen er født den 26 Feb. 1763 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde den 3 Nov. 1763 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn.

          v.  Oluf Petersen er født den 26 Aug. 1765 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde før 1775.

26       vi.  Iver Petersen

Peter blev derefter gift med Metta Jepsdatter den 24 Feb. 1775.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Oluf Petersen er født i 1775 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde før 1787.

         ii.  Jep Petersen er født den 12 Dec. 1777 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde den 8 Apr. 1840 i Stenderup Ved Kolding i en alder af 62 år.

        iii.  Oluf Petersen er født den 25 Apr. 1787 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn og døde den 24 Apr. 1824 i en alder af 36 år.

         iv.  Datter blev født i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn.


53. Bodel Iwersdatter, datter af Iwer Nielsen og Bodel Hansdatter, blev født i Dec. 1734 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn, blev døbt den 25 Dec. 1734 i Østerløgum Kirke, døde den 18 Jun. 1774 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 39 år, og blev begravet i Østerløgum.

Bodel blev gift med Peter Olufsen den 22 Okt. 1760 i Østerløgum Kirke.

54. Iver Jessen, søn af Jes Jørgensen og Karen Iversdatter, blev født den 3 Sep. 1747 i Nr. Hostrup, Egvad Sogn, blev døbt den 3 Sep. 1747 i Nr. Hostrup, Egvad Sogn, og døde den 24 Aug. 1827 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 79 år.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Iver blev gift med Bodild Eriksdatter den 12 Jul. 1768 i Egvad.

Børn af dette ægteskab:

27        i.  Karen Iversdatter

         ii.  Lene Iversdatter døde den 26 Mar. 1793 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn.

        iii.  Jes Iversen er født den 26 Okt. 1775 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn og døde den 24 Feb. 1838 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 62 år.


55. Bodild Eriksdatter, datter af Erik Andersen og Lena Erichs, blev født i 1741 i Hønkys, Egvad Sogn, døde den 4 Mar. 1809 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 68 år, og blev begravet den 12 Mar. 1809 i Øster Løgum.

Bodild blev gift med Iver Jessen den 12 Jul. 1768 i Egvad.

56. Hans Laursen, søn af Laurids Pedersen og Nn Hansdatter, blev født den 3 Apr. 1712 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn, døde i 1762 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn i en alder af 50 år, og blev begravet den 22 Aug. 1762 i Bevtoft.

Notater: Overtager sin far's fæstegård i 1738.

Hans blev gift med Kirsten Nn.

Barn af dette ægteskab:

28        i.  Peder Hansen Lange


57. Kirsten Nn blev født omkring 1712, døde i 1768 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 9 Okt. 1768 i Bevtoft.

Notater: Der fortælles at Kirsten var utrolig smuk, og at hun nedstammede fra De Vestindiske Øer. Hun tog med Hans Laursen hjem efter han havde været på et markedsbesøg på Viborg-egnen. Hun var på det tidspunkt meget ung, og føder sit første barn som 16-årig.

Kirsten blev gift med Hans Laursen.

58. Christen Mogensen, søn af Mogens Christensen og Maren Olufsdatter, blev født i 1738 i Ranckenberg, Vorbasse Sogn, døde i 1812 i Verst Sogn i en alder af 74 år, og blev begravet den 30 Mar. 1812 i Verst Kirkegård.

Notater: Trolovet i Bække den 25 oktober 1765 i Bække med Mette Hansdatter.

Christen blev gift med Mette Hansdatter i 1765.

Barn af dette ægteskab:

29        i.  Kiersten Christensdatter


59. Mette Hansdatter, datter af Hans Christensen og Mette Stephansdatter, blev født den 26 Jul. 1739 i Bække, blev døbt den 19 Aug. 1739, og døde den 30 Jun. 1821 i Verts Sogn i en alder af 81 år.

Notater: Faddere ved dåben var Morten Povelsen, Peter Mortensen, Maren Jensdatter som bar barnet og Molbierres hustru.

Mette blev gift med Christen Mogensen i 1765.

7. generation (3x tipoldeforældre)80. Jørgen Christensen blev født før 1720.

Jørgen blev gift med Anna.

Barn af dette ægteskab:

40        i.  Anders Jørgensen


81. Anna blev født før 1720.

Anna blev gift med Jørgen Christensen.

82. Nis Hansen Bruhn, søn af Hans Nissen Bruhn, blev født før 1720 i Selskær, Jegerup Sogn og blev døbt før 1750 i Jegerup.

Nis blev gift med Maren Pedersdatter.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Maren Nisdatter blev født i Jan. 1734 i Selskær, Jegerup Sogn, døde den 28 Apr. 1775 i Selskær, Jegerup Sogn i en alder af 41 år, og blev begravet den 2 Maj 1775 i Jegerup.

41       ii.  Inger Nisdatter

        iii.  Cathrine NisdatterBruhn blev født den 11 Mar. 1739 i Selskær, Jegerup Sogn.

         iv.  Hans Nissen Bruhn blev født den 24 Apr. 1748 i Selskær, Jegerup Sogn, døde den 30 Apr. 1748 i Selskær, Jegerup Sogn, og blev begravet i Maj 1748 i Jegerup.

          v.  Annaorothea Nisdatter blev født i Jan. 1749 i Selskær, Jegerup Sogn.


83. Maren Pedersdatter, datter af Peder Hansen og Jenge Inger) Peders, blev født den 10 Aug. 1709 i Jegerup, døde den 31 Jan. 1772 i Selskær, Jegerup Sogn i en alder af 62 år, og blev begravet den 9 Feb. 1772 i Jegerup.

Maren blev gift med Nis Hansen Bruhn.

84. Termen Hansen blev født før 1715.

Termen blev gift med Maren.

Barn af dette ægteskab:

42        i.  Hans Termensen


85. Maren blev født før 1715.

Maren blev gift med Termen Hansen.

86. Christen Christensen blev født før 1710.

Christen blev gift med Dorothea.

Barn af dette ægteskab:

43        i.  Kiesten Chrestensdatter


87. Dorothea blev født før 1710.

Dorothea blev gift med Christen Christensen.

88. Hans Michelsen blev født før 1699.

Hans blev gift med Karen.

Barn af dette ægteskab:

44        i.  Mickel Hansen


89. Karen blev født før 1700.

Karen blev gift med Hans Michelsen.

90. Villads Hansen .

Villads blev gift med Anneken.

Barn af dette ægteskab:

45        i.  Mette Villadsdatter


91. Anneken .

Anneken blev gift med Villads Hansen.

92. Paul Lauritsen .

Paul blev gift med Ingerborrig.

Barn af dette ægteskab:

46        i.  Laurits Paulsen


93. Ingerborrig .

Ingerborrig blev gift med Paul Lauritsen.

94. Hans Jensen .

Hans blev gift med Anna.

Barn af dette ægteskab:

47        i.  Sitzel Hansdatter


95. Anna .

Anna blev gift med Hans Jensen.

96. Hans Tiedemann er født i 1697 ved Gripswald, Pommeren og døde den 4 Jun. 1729 i Odense i en alder af 32 år.

Notater: Gjorde 1728 tjeneste ved Major Kalck Reuters Compagnie
Døde om aftenen mellem kl 8 og 9.
Odense Sct. Hans Garnisions Kirkebog

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Rytter.

Hans blev gift med Johanne Giertrud Madsdatter.

Barn af dette ægteskab:

48        i.  Hans Friederich Tiedemann


97. Johanne Giertrud Madsdatter .

Johanne blev gift med Hans Tiedemann.

104. Oluf Petersen døde før 1750.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Inderste.

Oluf blev gift med Maren Rasmusdatter.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Rasmus Olufsen

52       ii.  Peter Olufsen

        iii.  Anders Olufsen

         iv.  Hans Olufsen


105. Maren Rasmusdatter, datter af Rasmus Hansen og Kirsten, blev født i Dec. 1705 i Rurup, Tranderup Sogn På Fyn, døde den 6 Maj 1781 i Rugbjerg, Øster Løgum Sogn i en alder af 75 år, og blev begravet den 11 Maj 1781 i Øster Løgum.

Notater: Hun boede på gård 17 C i Rugbjerg ved dødsfaldet. Præsten skriver:"Maren Hanses i Rauberg, Ægte Datter af afdøde inderst i Rurup, Tanderup Sogn på Fyn Rasmus Hansen og hustru Kiesten. Hun var 1. gang gift med Wolle Petersen i Rauberg. Efterlader 4 Sønner: Rasmus, Peter, Anders og Hans. Gift 2. gang med af
tægtsmand Hans Petersen i Rauberg, uden Livsarvinger. Alder 75 år 19 uger."

Maren blev gift med Oluf Petersen.

Maren blev derefter gift med Hans Petersen i 1752 i Øster Løgum Kirke.


106. Iwer Nielsen er født i 1687 i Ikke Konstanteret og døde den 13 Okt. 1766 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 79 år.

Notater: Afhændede gården til datteren og svigersønnen, Bodel og Peter Olufsen

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Iwer blev gift med Bodel Hansdatter.

Barn af dette ægteskab:

53        i.  Bodel Iwersdatter

Iwer blev derefter gift med Bodel.


107. Bodel Hansdatter er født i 1710 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn og døde den 25 Dec. 1781 i Rugbjerg, Østerløgum Sogn i en alder af 71 år.

Bodel blev gift med Iwer Nielsen.

108. Jes Jørgensen .

Jes blev gift med Karen Iversdatter.

Barn af dette ægteskab:

54        i.  Iver Jessen


109. Karen Iversdatter .

Karen blev gift med Jes Jørgensen.

110. Erik Andersen .

Erik blev gift med Lena Erichs.

Barn af dette ægteskab:

55        i.  Bodild Eriksdatter


111. Lena Erichs .

Lena blev gift med Erik Andersen.

112. Laurids Pedersen, søn af Peder Andersen og Anna Lauritsdatter, er født den 28 Maj 1671 i Hovslund, Østerløgum Sogn og døde i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn.

Notater: Laurids Pedersen fæster svigerfaderens gård i Strandelhjørn ved giftemålet og giver i indfæstelse 6 rd. Gården var på 2 otting og bestod af 16 fag sals, 11 fag lade og yderligere 9 fag som betegnes ringe.

Laurids blev gift med Nn Hansdatter.

Barn af dette ægteskab:

56        i.  Hans Laursen


113. Nn Hansdatter, datter af Hans Andersen, blev født omkring 1682.

Nn blev gift med Laurids Pedersen.

116. Mogens Christensen, søn af Christen Pedersen Klink og Anna Christensdatter, blev født i 1702 i Klink, Hejnsvig Sogn, blev døbt den 14 Jun. 1702 i Hejnsvig Kirke, døde i 1758 i Vorbasse Sogn i en alder af 56 år, og blev begravet den 8 Nov. 1758 i Vorbasse.

Notater: Faddere ved dåben var Anna Bertels som bar barnet, Jens Ridder, Peder Darum, Anders Andersen, Dorthe Gilbierg og A,, Christen Gravesens datter.
Han blev trolovet den 28 august 1739 i Hegnsvig med Maren Olufsdatter.

Mogens blev gift med Maren Olufsdatter den 30 Okt. 1740 i Heignsvig Kirke.

Barn af dette ægteskab:

58        i.  Christen Mogensen


117. Maren Olufsdatter, datter af Oluf Jensen og Karen Iversdatter, blev født i 1711 i Hejnsvig, blev døbt den 30 Aug. 1711 i Hejnsvig Kirke, døde i 1779 i Vorbasse i en alder af 68 år, og blev begravet den 7 Okt. 1779 i Vorbasse.

Notater: Faddere ved dåben var Anna Meyers som bar barnet, Peder Darum, Anna Christensdatter i Annexgaarden, Juliane Fiilis, Bodell Hansdatter i Loftt.

Maren blev gift med Mogens Christensen den 30 Okt. 1740 i Heignsvig Kirke.

Maren blev derefter gift med Jens Sørensen den 25 Nov. 1759 i Vorbasse Kirke.


118. Hans Christensen blev født i 1711 i Kragelund, Bække Sogn, døde i 1777 i Kragelund, Bække Sogn i en alder af 66 år, og blev begravet den 5 Feb. 1777 i Bække.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand og Sognefoged.

Hans blev gift med Mette Stephansdatter.

Barn af dette ægteskab:

59        i.  Mette Hansdatter


119. Mette Stephansdatter, datter af Stephan Iversen, blev født i 1708 i Kragelund, Bække Sogn, døde i 1792 i Kragelund, Bække Sogn i en alder af 84 år, og blev begravet den 24 Jul. 1792 i Bække.

Mette blev gift med Hans Christensen.

8. generation (4x tipoldeforældre)164. Hans Nissen Bruhn .

Hans blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

82        i.  Nis Hansen Bruhn


166. Peder Hansen døde i Apr. 1754 i Magstrup og blev begravet den 13 Apr. 1754 i Magstrup.

Peder blev gift med Jenge Inger) Peders.

Barn af dette ægteskab:

83        i.  Maren Pedersdatter


167. Jenge Inger) Peders blev født omkring 1685, døde den 20 Jun. 1770 i Magstrup i en alder af ca. 85 år, og blev begravet den 24 Jun. 1770 i Magstrup.

Jenge blev gift med Peder Hansen.

210. Rasmus Hansen blev født før 1690.

Notater: Boede i Rurup, Trannerup Sogn på Fyn.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Inderste.

Rasmus blev gift med Kirsten.

Barn af dette ægteskab:

105       i.  Maren Rasmusdatter


211. Kirsten blev født før 1790.

Kirsten blev gift med Rasmus Hansen.

224. Peder Andersen, søn af Anders Hansen og Karen Nn, blev født den 26 Dec. 1623 i Genner, Østerløgum Sogn, døde i Hovslund, Østerløgum Sogn, og blev begravet den 5 Mar. 1676 i Østerløgum.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Peder blev gift med Anna Lauritsdatter den 16 Jul. 1665 i Øster Løgum Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Anders Pedersen

         ii.  Peder Pedersen

        iii.  Abel Petersdatter blev født i 1667 i Hovslund, Østerløgum Sogn, døde i Apr. 1738 i Jarup, Østerløgum Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Apr. 1738 i Østerløgum.

112      iv.  Laurids Pedersen


225. Anna Lauritsdatter, datter af Laurits Hansen og Bodell Bruun, blev født den 18 Aug. 1639 i Hovslund, Øster Løgum Sogn, døde i 1712 i Hovslund, Øster Løgum Sogn i en alder af 73 år, og blev begravet den 8 Mar. 1712 i Østerløgum.

Anna blev gift med Peder Andersen den 16 Jul. 1665 i Øster Løgum Kirke.

Anna blev derefter gift med Christen Hansen den 11 Aug. 1678 i Østerløgum Kirke.

Barn af dette ægteskab:

          i.  Hanne Christensdatter blev født i 1679 i Hovslund, Østerløgum Sogn, døde i 1710 i Hovslund, Østerløgum Sogn i en alder af 31 år, og blev begravet den 4 Maj 1710 i Østerløgum.


226. Hans Andersen døde før 1762 i Strandelhjørn, Bevtoft Sogn.

Notater: Omkring 1667 fæster han afdøde Peder Nissens gård i Strandelhjørn. Den betegnes på det tidspunkt som ødegård.

Hans havde et forhold til ukendt.

Hans barn:

113       i.  Nn Hansdatter


232. Christen Pedersen Klink, søn af Peder Klink og Maren Jensdatter, er født i 1656 i Klink, Hejnsvig Sogn og døde den 7 Jun. 1741 i Klink, Hejnsvig Sogn i en alder af 85 år.

Notater: Ved hans død (85 år gammel) har præsten indført i kirkebogen: "Druknede i en pyt vand oppe ved Søren Mortensen."

Christen blev gift med Anna Christensdatter.

Barn af dette ægteskab:

116       i.  Mogens Christensen


233. Anna Christensdatter blev født i 1660 i Klink, Hejnsvig Sogn, døde i 1730 i Klink, Hejnsvig Sogn i en alder af 70 år, og blev begravet den 20 Jan. 1730 i Hejnsvig.

Anna blev gift med Christen Pedersen Klink.

234. Oluf Jensen blev født i 1675 i Klink, Hejnsvig Sogn, døde i 1742 i Klink, Hejnsvig Sogn i en alder af 67 år, og blev begravet den 11 Feb. 1742 i Hejnsvig.

Oluf blev gift med Karen Iversdatter den 5 Apr. 1703 i Hejnsvig Kirke.

Barn af dette ægteskab:

117       i.  Maren Olufsdatter


235. Karen Iversdatter blev født i 1676 i Klink, Hejnsvig Sogn, døde i 1742 i Klink, Hejnsvig Sogn i en alder af 66 år, og blev begravet den 20 Jan. 1742 i Hejnsvig.

Karen blev gift med Oluf Jensen den 5 Apr. 1703 i Hejnsvig Kirke.

238. Stephan Iversen er født i 1678 og døde i 1744 i Bække i en alder af 66 år.

Stephan havde et forhold til ukendt.

Hans barn:

119       i.  Mette Stephansdatter9. generation (5x tipoldeforældre)448. Anders Hansen, søn af Hans Pedersen, blev født omkring 1593.

Anders blev gift med Karen Nn.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Ellen Andersdatter

         ii.  Hans Andersen

        iii.  Maren Andersdatter

         iv.  Abel Andersen

          v.  Niels Andersen

         vi.  Anna Andersdatter

224     vii.  Peder Andersen


449. Karen Nn blev født omkring 1593.

Karen blev gift med Anders Hansen.

450. Laurits Hansen, søn af Hans Lauritsen og Anne Nn, blev født i 1614 i Hovslund, Østerløgum Sogn, døde i 1696 i Hovslund, Østerløgum Sogn i en alder af 82 år, og blev begravet den 20 Dec. 1696 i Østerløgum.

Laurits blev gift med Bodell Bruun.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Anna Lauritsdatter

225      ii.  Anna Lauritsdatter

        iii.  Anders Lauritsen

         iv.  Erick Lauritsen er født i 1645 og døde i 1709 i Østerløgum Sogn i en alder af 64 år.

          v.  Povell Lauritsen blev født i Okt. 1647 i Hovslund, Østerløgum Sogn, døde i 1729 i Hovslund, Østerløgum Sogn i en alder af 82 år, og blev begravet den 6 Mar. 1729 i Østerløgum.

         vi.  Hans Lauritsen

        vii.  Mette Lauritsdatter

       viii.  Bodell Lauritsdatter

         ix.  Magdalena Lauritsdatter


451. Bodell Bruun, datter af Erick Bruun og Anne Knudsdatter Thomsen, blev født i 1614 i Præstegården, Østerløgum, døde i 1698 i Østerløgum i en alder af 84 år, og blev begravet den 16 Jan. 1698 i Østerløgum.

Bodell blev gift med Laurits Hansen.

464. Peder Klink .

Peder blev gift med Maren Jensdatter.

Barn af dette ægteskab:

232       i.  Christen Pedersen Klink


465. Maren Jensdatter blev født i 1616 i Klink, Hejnsvig Sogn, døde i 1693 i Klink, Hejnsvig Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 11 Okt. 1693 i Hejnsvig.

Maren blev gift med Peder Klink.

10. generation (6x tipoldeforældre)896. Hans Pedersen er født omkring 1563 og døde den 30 Nov. 1623 i Genner, Østerløgum Sogn i en alder af ca. 60 år.

Notater: Døde "meget gammel".

Hans havde et forhold til ukendt.

Hans barn:

448       i.  Anders Hansen


900. Hans Lauritsen, søn af Laurits Hansen og Kaye Nn, blev født i 1566, døde i 1649 i Hovslund, Østerløgum Sogn i en alder af 83 år, og blev begravet den 21 Dec. 1649 i Østerløgum.

Hans blev gift med Anne Nn.

Barn af dette ægteskab:

450       i.  Laurits Hansen


901. Anne Nn blev født omkring 1566 og blev begravet den 9 Maj 1629 i Østerløgum.

Anne blev gift med Hans Lauritsen.

902. Erick Bruun, søn af Peder (Petrus) Bruun og Agnethe Agnes Eriksdatter, blev født i 1580 i Sottrup Præstegaard, døde i 1618 i Østerløgum Præstegaard i en alder af 38 år, og blev begravet den 14 Mar. 1618 i Østerløgum.

Notater: Erick Bruun var student i Leipzig 1605 og i Rostock 1606. Var Diakon / residerende cappellan i Aabenraa 1607 og sognepræst i Østerløgum fra 1608 til 1618.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Præst.

Erick blev gift med Anne Knudsdatter Thomsen den 17 Jun. 1610 i Østerløgum Kirke.

Barn af dette ægteskab:

451       i.  Bodell Bruun


903. Anne Knudsdatter Thomsen, datter af Knud Thomsen og Anna Hansdatter, blev født i 1594 i Præstegaarden, Øster Løgum Sogn, døde den 29 Apr. 1648 i Øster Løgum Præstegaard i en alder af 54 år, og blev begravet den 2 Maj 1648 i Øster Løgum.

Anne blev gift med Erick Bruun den 17 Jun. 1610 i Østerløgum Kirke.

Anne blev derefter gift med Andreas Spandovius.