Aner til Jenny Elvira Majgaard1. generation


1. Jenny Elvira Majgaard, datter af Christen Jensen Maigaard og Ane Marie Petersen, blev født den 16 Okt. 1906 i Vils, Vejerslev Sogn,, blev døbt den 18 Nov. 1906 i Vejerslev KIrke, døde den 24 Nov. 1999 i Nykøbing Mors i en alder af 93 år, og blev begravet den 27 Nov. 1999 i Lødderup.

Notater: Ved dødsfaldet stod der i mindeordet i Morsø Folkeblad:
"Jenny Villadsen var født i Vejerslev, men hun boede i sin barndom flere forskellige steder på Mors og fik sin skolegang blandt andet i Fredsø og Ørding.I 1928 blev hun gift med Peder Kristian Villadsen fra Flade. De havde først en mindre landejendom i Fredsø, men under landbrugskrisen i 1930-erne valgte de at afhænde den og byggede et jordløst hus ligeledes i Fredsø, og her fik Jenny Villadsen sit hjem, indtil hun som 84-årig flyttede ind på Johan Riis Minde. I mange år var hendes mand ansat som vejmand i Lødderup-Elsø Kommune og pedel ved alderdomshjemmet i Fredsø. Begge ægtefæller var arbejdsomme og nøjsomme mennesker, der satte en ære i at skabe et trygt og godt hjem for deres børneflok på ni piger.
Jenny Villadsen var en dygtig og opfindsom husmoder, der forstod at få noget ud af alting. Hendes mand, der var en del ældre, døde i 1971, og derefter blev hun boende i alene i huset i Fredsø, der var hendes hjem i næsten to menneskealdre.De sidste år i Fredsø havde hun god hjælp af en datter, som boede i nærheden. (Agnes, der boede i naboejendommen). På sine ældre dage havde Jenny Villadsen den store sorg at miste to af sine døtre. Af de syv, der overlever hende, bor fem på Mors, en i Sønderjylland og en i Roskilde."

Døde på plejehjemmet "Johan Riis's Minde i Nykøbing efter meget lang tids svær sygdom klokken 03.30.
Ved begravelsen den 27. november 1999 blev der sunget følgende salmer:
1 "Til Himlene rækker din miskundhed Gud" af B.S.Ingemann 1845.
2 "Vær du mig nær" af Even Marstrand 1915.
3 "Lyksalig, lyksalig" af B.S.Ingemann 1839
4 "Jeg er træt og gåt til ro" af Kr. Arentzen 1846.
Ved graven blev der endvidere sunget "Altid frejdig når du går" af Christian Richardt 1867.
Kisten blev båret til graven af hendes døtre Elly, Agnes, Birthe, Esther, Grethe og Inga.Jenny blev gift med Peder Kristian Villadsen, søn af Anders Kristian Villadsen og Sidsel Marie Christensdatter Hald, den 16 Feb. 1928 i Vejerslev Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Dagny Elisabeth Villadsen blev født den 30 Mar. 1929 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 7 Aug. 2007 i Roskilde i en alder af 78 år, og blev begravet den 11 Aug. 2007 i Lødderup.

         ii.  Elly Margrethe Villadsen er født den 1 Jul. 1930 i Fredsø, Lødderup Sogn.

        iii.  Sidsel Marie Villadsen blev født den 11 Feb. 1933 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 19 Jun. 1995 i "Johan Rises Minde" Nykøbing Mors i en alder af 62 år, og blev begravet den 24 Jun. 1995 i Lødderup.

         iv.  Agnes Kirstine Villadsen er født den 13 Sep. 1934 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 21 Okt. 1934 i Lødderup Kirke.

          v.  Birthe Agnete Villadsen er født den 4 Jan. 1937 i Fredsø, Lødderup Sogn.

         vi.  Esther Irene Villadsen er født den 3 Feb. 1941 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 23 Mar. 1941 i Lødderup Kirke.

        vii.  Karen Emilie Villadsen er født den 20 Maj 1943 i Fredsø, Lødderup Sogn og døde den 4 Jun. 1986 i Sygehuset I Nykøbing Mors i en alder af 43 år.

       viii.  Grethe Alice Villadsen blev født den 6 Okt. 1945 i Fredsø, Lødderup Sogn, blev døbt den 11 Nov. 1945 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 15 Feb. 2003 i Skive Sygehus i en alder af 57 år, og blev begravet den 20 Feb. 2003 i Nykøbing. Årsagen til hendes død var Lungefibrose.

         ix.  Inga Merete Villadsen er født den 18 Apr. 1948 i Fredsø, Lødderup Sogn og blev døbt den 25 Maj 1948 i Lødderup Kirke.2. generation (Forældre)

2. Christen Jensen Maigaard, søn af Jens Christensen Maigaard og Maren Sørensdatter, blev født den 23 Jan. 1875 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 26 Jan. 1875 i Hjemmedåb, døde den 2 Jun. 1949 i DE Gamles Hjem, Nykøbing Mors i en alder af 74 år, og blev begravet den 5 Jun. 1949 i Vejerslev.

Notater: Hjemmedøbt den 26. januar og fremstillet i kirken den 25. marts 1875.
Gudmor ved dåben var Væverpige Else Østergaard fra V. Hvidbjerg, faddere Gaardmand Niels Maigaard og gaardmand Peder Maigaard, begge fra Frøslev

Blev 1899 indkaldt til millitæret, arbejdede derefter en tid på statshospitalet i Middelfart. Købte i 1906 en ejendom på 6 tdr. land i Vils, som blev solgt igen i 1911. Havde derefter en ejendom i Frøslevvang samt i omkring 4 år en mindre e
jendom i Fredsø, boede så et par år i Ørding og flyttede derefter igen til Vils inden han i 1942 kom til Nykøbing, hvor han boede på "De Gamles Hjem".
Her var han meget utilfreds med bestyrerinden og forplejningen, og skrev en vise om forholdene, som blev offentliggjort i avisen:

En Vise til Minde om den berømte Bestyrerinde
Frøken Nielsine Nielsen

1
En Frøken var vor Madmor
aa ja Madmor
hun gav os smør med Kartoffelmos
det var vi ikke glad for
det er vel ikke saa sært.

2
Sukker fik vi saa lidt a
vel saa lidt a
og Teen drak vi bar da
til Kaffen manglede vi tit ja
det var skam ikke rart.

3
Hun snuppede vort Fodtøj
vist saa fodtøj
vort Strygetøj og Pibetøj
og havde kig paa vort Kravetøj
den er nu egentlig temmelig drøj.

4
En Tid gik vi i Spænding
ja i Spænding
hendes venner græd elendigt
og det var helt gespændig
men vi var godt tilfreds.

5
Hr. Jørgensen ville det dølge
vel saa dølge
sagen og den ikke forfølge
den kunde bleven en Bølge
der kunde skylle ham bort.

6
Nu sidder hun i Fængsel
her i fængsel
ser efter os med længsel
og dertil kommer Trængsel
naar samvittigheden vaagner.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Bolsmand, Tækker.

Christen blev gift med Ane Marie Petersen den 4 Maj 1904 i Middelfart Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Ejnar Jensen Majgaard er født den 15 Aug. 1905 i Fænø, Middelfart og døde den 7 Jan. 1906 i Fænø, Middelfart.

1        ii.  Jenny Elvira Majgaard

        iii.  Clara Margrethe Majgaard blev født den 29 Mar. 1908 i Vils, Vejerslev Sogn,, blev døbt den 15 Maj 1908 i Vejerslev, døde den 5 Aug. 1961 i Roskilde i en alder af 53 år, og blev begravet den 9 Aug. 1961 i Roskilde.

         iv.  Ejnar Andreas Majgaard blev født den 7 Jan. 1910 i Vils, Vejerslev Sogn,, døde den 16 Nov. 1991 i Hvidovre i en alder af 81 år, og blev begravet den 21 Nov. 1991 i Hvidovre.

          v.  Jens Kristian Majgaard er født den 26 Apr. 1911 i Vils, Vejerslev Sogn og døde den 6 Jun. 2000 i Middelfart i en alder af 89 år.

         vi.  Maren Johanne Majgaard er født den 1 Feb. 1913 i Frøslevvang, Frøslev og døde den 19 Maj 1966 i Assens i en alder af 53 år.

        vii.  Anna Kristine Majgaard blev født den 19 Aug. 1915 i Frøslevvang, Frøslev, blev døbt den 26 Sep. 1915 i Frøslev Kirke, og døde den 9 Jan. 2009 i Købengavn i en alder af 93 år.

       viii.  Niels Aage Majgaard blev født den 9 Okt. 1916 i Fredsø, Lødderup Sogn, døde den 12 Okt. 2000 i Hvidovre i en alder af 84 år, og blev begravet den 19 Okt. 2000 i Hvidovre.

         ix.  Helga Nikoline Majgaard blev født den 6 Aug. 1918 i Fredsø, Lødderup Sogn, blev døbt den 18 Aug. 1918 i Hjemme, døde den 18 Jan. 1981 i en alder af 62 år, og blev begravet den 23 Jan. 1981 i Søndermark Kirkegård, København.

          x.  Dagny Marie Majgaard blev født den 9 Maj 1920 i Ørding, døde den 12 Jan. 1997 i en alder af 76 år, og blev begravet den 19 Jan. 1997 i Hvidovre Kirke.
3. Ane Marie Petersen, datter af Anders Petersen og Karen Margrethe Christiansen, blev født den 7 Sep. 1881 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn, blev døbt den 8 Sep. 1881 i Hjemme, døde den 16 Apr. 1939 i Sygehuset I Nykøbing Mors i en alder af 57 år, og blev begravet i Vejerslev.

Notater: Dåben proklameret i Kirken den 30. oktober 1881.
A.M.P. blev født tvilling, den anden tvilling (en pige) var dødfødt.
Faddere ved dåben var:
Pige Maren Vilhelmine Rask, Vigerslev
Andreas Lorentsen, Hans Hansen og Jens Peter Hansen alle fra Nyhuse.

Ane blev gift med Christen Jensen Maigaard den 4 Maj 1904 i Middelfart Kirke.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Jens Christensen Maigaard, søn af Christen Jensen Maigaard og Else Nielsdatter, blev født den 14 Sep. 1835 i "Maigaard", Frøslev , Mors, Thisted Amt, blev døbt den 27 Sep. 1835 i Frøslev Kirke, Mors, og døde den 31 Dec. 1916 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af 81 år.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdejer.

Jens blev gift med Maren Sørensdatter den 3 Apr. 1868 i Elsø På Mors.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Else Jensen Maigaard

2        ii.  Christen Jensen Maigaard
5. Maren Sørensdatter, datter af Søren Poulsen og Johanne Christensdatter, er født den 22 Jun. 1840 i Elsø På Mors og døde den 30 Jun. 1884 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af 44 år.

Notater: Ved M. S. død blev der trykket et minde med flg. tekst:
"Minde over den agtbare Danekvinde Maren Sørensen Majgaard af Vester-Hvidbjerg.Hun er født i Elsø den 22de Juli 1840 og blev den 4de April 1868 gift med Ungkarl Jens Kristensen Majgaard, med hvem hun levede et paa gjensidig Kjærlighed rigt og lykkeligt Ægteskab, hvori hun blev Moder til én Søn og tre Døtre, hvoraf de
to døde i en ung alder. De sidste Aar af sit Liv var hun svagelig af Helbred, og efter et længere Sygeleje døde hun d. 30. Juni 1884 af Strubetæring, kun 44 Aar gammel.I sit Liv og sin Færd hernede var hun en kjærlig og trofast Kvinde, der virkede til Velsignelse i sit Hus og Hjem for sin Mand og sine Børn, der dybt maa føle Savnet af Hustruen og Moderen, der saa tidlig maatte forlade dem; men Herren vil
skjænke dem Trøst og lære dem at forstå, at hans Veje ere ikke som Menneskenes Veje, og hans Tanker ikke som deres Tanker.

Døden kommer med iskold Haand,
sønderriver saa mangt et Baand.
Baandet som stærkest binder
den dog ej overvinder.

Kjærligheder det stærke baand,
som holder trods Dødens Vælde,
den er i Pagt med Livets Aand,
mere stærk end selv Fjelde.

Vi som "Farvel" maa sige her
til hende, som fra Jer skilles
tænker dog paa at Savnet svært
af Herren kan kjærlig stilles.

Mindet om hende vil blomstre frem
i Hjemmet, hvor Livet hun leved,
drage jer Tanke op mod det Hjem,
hvortil hun nu er hævet.

Mødes med hende I der en Gang,
naar Herren kalder Jer sammen,
dybt I erkjende med Jubelsang:
"Herren er Kjærlighed" - Amen."

Trykket på Morsø Folkeblads Bogtrykkeri ved Henrik Fog.

Maren blev gift med Jens Christensen Maigaard den 3 Apr. 1868 i Elsø På Mors.

6. Anders Petersen, søn af Peder Nielsen og Karen Nielsdatter, blev født den 16 Dec. 1838 i Vissenbjerg, Fyn, blev døbt den 10 Feb. 1839 i Vissenbjerg Kirke, døde den 29 Aug. 1899 i Husby i en alder af 60 år, og blev begravet den 4 Sep. 1899 i Husby.

Notater: Faddere var: Pigen Cathrine Nielsdatter, Gårdmand Anders Larsens Søn fra Duedal, Gårdmand Peder Nielsen fra Gadebølle By, Anders Larsen fra Duedal og Ungkarl Hans Jørgensen.
Forlovere ved brylluppet var Niels Hansen (jun) og Jørgen Nielsen

Anders arbejdede ved Wedellsborg Gods.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Skovarbejder og daglejer.

Anders blev gift med Karen Margrethe Christiansen den 26 Apr. 1868 i Husby Kirke, Fyn.

Parnotater: Forlovere var
Niels Hansen og Jørgen Nielsen begge fra Husby

Børn af dette ægteskab:

          i.  Niels Petersen blev født den 3 Aug. 1868 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn og blev døbt den 3 Aug. 1868 i Hjemme.

         ii.  Lars Christian Petersen blev født den 24 Sep. 1870 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn og blev døbt den 23 Okt. 1870 i Husby Kirke, Fyn.

        iii.  Søn er født den 13 Dec. 1872 i Husby og døde den 13 Dec. 1872 i Husby.

         iv.  Karen Kirstine Petersen blev født den 15 Jan. 1874 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn, blev døbt den 23 Jan. 1874 i Husby Kirke, og døde før 1881.

          v.  Søn er født den 17 Nov. 1875 i Husby og døde den 17 Nov. 1875 i Husby.

         vi.  Rasmus Petersen blev født den 30 Maj 1878 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn og blev døbt den 7 Jul. 1878 i Husby Kirke, Fyn.

        vii.  Datter er født den 18 Nov. 1880 i Husby og døde den 18 Nov. 1880 i Husby.

3      viii.  Ane Marie Petersen

         ix.  Datter er født den 7 Sep. 1881 i Husby og døde den 7 Sep. 1881 i Husby.

Anders blev derefter gift med Lovise Margrete Andersen den 27 Apr. 1884 i Barløse Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Albert Petersen Thorvig blev født den 31 Aug. 1884 i Husby Sogn, blev døbt den 16 Nov. 1884 i Husby Kirke, døde den 7 Maj 1956 i Skive Sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Maj 1956 i Skive.

         ii.  Karen Margrethe Pedersen Thorvig blev født den 6 Jul. 1886 i Husby Sogn, blev døbt den 12 Sep. 1886 i Husby Kirke, døde den 18 Dec. 1944 i Odense i en alder af 58 år, og blev begravet i Assistents Kirkegård, Odense.

        iii.  Bent Pedersen blev født den 29 Dec. 1887 i Husby Sogn, blev døbt den 12 Feb. 1888 i Husby Kirke, døde den 12 Mar. 1888 i Husby Sogn, og blev begravet den 18 Mar. 1888 i Husby.

         iv.  Laurine Sofie Pedersen blev født den 24 Nov. 1889 i Husby Sogn, blev døbt den 26 Dec. 1889 i Husby Kirke, og blev begravet før 1980 i Stubberup Sogn.


7. Karen Margrethe Christiansen, datter af Christian Olsen og Kirsten Jørgensdatter, blev født den 4 Maj 1843 i Sandager Sogn, blev døbt den 12 Maj 1843 i Sandager Kirke, døde den 16 Mar. 1882 i Nyhuse, Husby Sogn, Fyn i en alder af 38 år, og blev begravet den 22 Mar. 1882 i Husby.

Notater: Faddere ved dåben var husmand Niels Larsens datter Trine Nielsdatter af Ellesøe, gårdmanden Jørgen Hansen og Rasmus Henriksen af Filskov og ungkarl Carl Nielsen på Næs.

Ved giftemålet var hun tjenestepige i Husby.
Foruden de nævnte 4 børn, fødte hun 3 dødfødte h.h.v. den 13. december 1872, den 17. november 1875 og den ene tvilling den 7. september 1881
Omstændighederne ved begravelsen, der fandt sted næsten samtidig med Grev Carl Vilhelm Adam Sigismund Wedell's begravelse. Han døde dagen før, nemlig den 15. marts i en alder af 76 år, og blev begravet den 24. marts. P.g.a. forberedelserne og højtideligheden ved hans begravelse, kunne Karen Margrethe Christiansen først blive begravet efter greven. Disse to dødsfald og begravelser satte forskellen mellem rig og fattig i relief. Det fik væveren og digteren Lars Clausen til at
skrive digtet "Døden gør alle lige".
Udgivelsen af dette digt medførte at Lars Clausen mistede sin stilling som væver på Wedellsborg Gods og måtte flytte fra væverboligen, der blev nedrevet.

Digtet lyder som følger:

Greven er syg! Paa den høje Borg er Angest og Sorg.
Hundrede Bud til Vogns og til Hest fare af Sted mod Øst og mod Vest
at hente Raad mod den frygtede Gæst:
Døden, hvem man jo vil sige til slutningen gør alle lige.

Intet blev sparet, men Tiden randt, og kræfterne svandt.
Han, som kun ønskede for at faa alt, hvad hans Øjne hvilede paa,
saa arm og ussel som nogen laa!
Er det ej sandt, naar vi sige, at Døden gør alle lige?

Skønt Telegrammer fløj hid og did i en syndig Tid,
Læger forskreves fra Syd og Nord, fra København og fra - Gud véd hvor.
Alt var omsonst! thi det gamle Ord
staar fast for arme og rige, at Døden gør alle lige.

Sorgen var stor: En morgen det lød: "Nu er Greven død!"
Solen dog rolig beskrev sin gang, Lærken i Sky sig jublende svang,
mens for hvert opladt Øre der klang
en Røst, som syntes at sige: Døden gør alle lige. - -

Til samme Tid en Kvinde der laa i en ussel Vraa.
Hende var Livet fra tidligst Vaar en Kamp mod tunge, fattige Kaar,
alt hendes Haab for fremtiden staar
til Gud, at hun snart maa stige didop, hvor alle er lige.

Men, i sin Armod en Skat hun vandt, som til Livet bandt:
En Flok af sultne, forgrædte smaa i Kreds om hendes Dødsleje staa.
Hvordan, o Gud! skal det disse gaa!
Hvor hjerteløst dog at sige, at Døden gør alle lige.

Dog snart hendes Tvivl og Frygt bortveg, til Hytten nedsteg
en Fredens Engel, med kærlig Haand han løste Støvets trykkende Baand,
og frejdig hendes frigjorte Aand
sig svang mod det Lysets Rige, hvor store og smaa er lige.

At hun, den fattige Kvinde, "slap", det rygtedes knap.
At Graad og Klage fra Hytten lød forladtes Taarer i Strømme flød
ved hendes Baare, kun lidt betød.
Hvorfor dog skraale og skrige, thi "Døden gør alle lige".

En lille Skare sørgende Mænd gik senere hen
tavse bag Kisten hin tunge Gang, mens Præsten talte, og Degnen sang,
Børnene græd, og Klokkerne klang. -
En fattig Trøst kun at sige, at Døden gør alle lige.

Ved Grevens Død - ak! det Sørgespil gik ej saadan til.
Æresporte og Buer blev bygt, med Flor og Kranse blev alting smygt,
et Sorgens Mærke paa alt var trygt - .
Og dog er der dem, der sige, at Døden gør alle lige.

Folk af forskellig Vilkaar og Stand fra det halve Land
stimlede sammen ved denne Færd til Grevens Ære - han var det værd -
drak og traadte hverandre paa Tæer,
de fattige som de rige, thi "Døden gør alle lige".

Alt er bevaret, en Fotograf tog det hele af:
Grever, Baroner og Folk paa Straa, Bønder og Husmænd, Store og Smaa,
alt i et, til Bekræftelse paa,
at de dog har Ret, som sige, at Døden gør alle lige.

Over begge blev Graven øst fuld af Stene og Muld.
Disse to, saa forskellig af stand, den arme Kvinde, den rige Mand,
mødtes som Frænder paa Gravens Rand.
Thi kan man med Sandhed sige, at Døden gør alle lige.

fra Lars Clausens "Viser og Vers, digte i udvalg"

Karen blev gift med Anders Petersen den 26 Apr. 1868 i Husby Kirke, Fyn.

4. generation (Oldeforældre)8. Christen Jensen Maigaard, søn af Jens Christensen Maigaard og Mette Josephsdatter, blev født den 20 Jan. 1791 i "Maigaard", Frøslev Sogn, blev døbt den 21 Jan. 1791 i Hjemmedåb, døde den 17 Maj 1863 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af 72 år, og blev begravet den 25 Maj 1863 i Frøslev.

Notater: Efter hjemmedåben blev han fremstillet i kirken den 6 februar samme år. Fasteren Johanne Christensdatter bar ham, faddere var Anne Larsdatter, Peder Rossen, Chr. Wester, alle fra Frøslev, samt Peder Majgaard fra Nykøbing.
CJM blev gift første gang d. 17 okt. 1824 i Frøslev med Sidsel Marie Jensdatter. Hun var født d. 14. marts 1790 i Andrup, Frøslev sogn, og hun døde d. 4. december 1828 i "Maigaard"

Christen blev gift med Else Nielsdatter den 20 Feb. 1829 i Ørding Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Jens Christensen Maigaard blev født den 15 Jul. 1830 i Frøslev, Mors, Thisted Amt, blev døbt den 18 Jul. 1830 i Hjemmedåb, døde den 5 Nov. 1892 i Frøslev, Mors, Thisted Amt i en alder af 62 år, og blev begravet den 8 Nov. 1892 i Frøslev Kirkegård.

         ii.  Niels Christensen Maigaard blev født den 18 Okt. 1832 i Frøslev, Mors og blev døbt den 11 Nov. 1832 i Frøslev Kirke, Mors.

4       iii.  Jens Christensen Maigaard


9. Else Nielsdatter, datter af Niels Poulsen og Karen Jensdatter, blev født i 1803 i "Storupgaard", Ørding Sogn, blev døbt i Hjemmedåb, døde den 19 Dec. 1880 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 26 Dec. 1880 i Frøslev.

Notater: EN blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirke den 17. april 1803. Faddere var Søren Bach, Kr. Jepsen, Poul Husted, Kr. Kjærgaard og Jens Søndergaard, alle fra Storup.
Peder Chr. Riises steddatter Kirstine Jensdatter fra Boubjerg i Hvidbjerg på Mors bar hende.
Hun blev konfirmeret i 1818 i Ljørslev med flg. bemærkninger: "Skikkelig af opførsel, men mådelig af evne og kundskaber."

Else blev gift med Christen Jensen Maigaard den 20 Feb. 1829 i Ørding Kirke.

10. Søren Poulsen, søn af Poul Sørensen og Johanne Poulsdatter, blev født omkring 1794 i Elsø På Mors.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Gårdmand.

Søren blev gift med Johanne Christensdatter.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Johanne Sørensdatter blev født omkring 1825 i Elsø På Mors.

         ii.  Poul Sørensen blev født omkring 1826 i Elsø På Mors.

        iii.  Christen Sørensen blev født omkring 1833 i Elsø På Mors.

5        iv.  Maren Sørensdatter

          v.  Laust Sørensen blev født omkring 1844 i Elsø På Mors.


11. Johanne Christensdatter blev født omkring 1801 i Flade.

Johanne blev gift med Søren Poulsen.

12. Peder Nielsen, søn af Niels Pedersen og Giertrud Maria Rasmusdatter, blev født den 1 Mar. 1795 i Breed, Vissenbjerg Sogn og blev døbt omkring 1 Jul. 1795 i Hjemmet.

Notater: Han blev fremstillet i Vissenbjerg Kirke den 12 juli 1795, frembåret af Niels Mortensens Hustru ibid., Faddere ved dåben var Christen Jørgens Hustru, Claus Christensen, Rasmus Jørgensen og Niels Mortensen, alle af Breed.
Boede i 1838 i Duedalhuset. I folketællingerne fra 1840 står han opført som boende i Bendixhauve.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Indesidder, daglejer.

Peder blev gift med Karen Nielsdatter den 17 Nov. 1838 i Vissenbjerg Kirke.

Parnotater: Forlovere var gårdmand Niels Larsen og møller fra Vissenbjerg Mølle N. Bag.

Børn af dette ægteskab:

6         i.  Anders Petersen

         ii.  Ane Petersen er født omkring 1841 og døde før 1850.

        iii.  Niels Petersen blev født omkring 1843.

         iv.  Lars Christian Pedersen blev født omkring 1849.


13. Karen Nielsdatter, datter af Niels Larsen og Maren Henningsdatter, blev født i 1808 i Duedal og blev døbt den 22 Maj 1808 i Vissenbjerg Kirke.

Karen havde et forhold til ukendt.

Hendes barn:

          i.  Maren Larsen blev født i 1832.

Karen blev gift med Peder Nielsen den 17 Nov. 1838 i Vissenbjerg Kirke.

14. Christian Olsen blev født omkring 1797.

Notater: Boede i 1843 i Ellesø og blev "udlagt som barnefader" til Karen Margrethe Christiansen.

Christian blev gift med Kirsten Jørgensdatter.

Barn af dette ægteskab:

7         i.  Karen Margrethe Christiansen


15. Kirsten Jørgensdatter, datter af Jørgen Hansen og Anne Cathrine Rasmusdatter, blev født den 26 Mar. 1815 i Gallehuset, Sandager Sogn og blev døbt den 16 Apr. 1815 i Sandager Kirke.

Kirsten blev gift med Christian Olsen.

5. generation (Tipoldeforældre)16. Jens Christensen Maigaard, søn af Christen Jensen Maigaard og Ane Pedersdatter, blev født i 1749 i "Maigaard", Frøslev Sogn, blev døbt den 21 Sep. 1749 i Frøslev Kirke, døde den 22 Jan. 1815 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af 66 år, og blev begravet den 1 Feb. 1815 i Frøslev.

Notater: Ved dåben blev han båret af Jens Schammelsens kone i Andrup, faddere var Niels Jepsen, Niels Vestergaard, Bertel Jensen og Maren Heisbech, som tjente på præstegården.

Jens blev gift med Mette Josephsdatter den 4 Okt. 1782 i Frøslev Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Joseph Jensen blev født omkring 1783 i Frøslev, Mors.

         ii.  Anne Jensdatter blev født omkring 1786 i Frøslev, Mors.

        iii.  Dødfødt Jensdatter blev født i 1787 i Frøslev og blev begravet den 6 Mar. 1787 i Frøslev.

         iv.  Malene Jensdatter blev født i 1788 i Frøslev, blev døbt den 13 Okt. 1788 i Frøslev Kirke, døde den 7 Feb. 1802 i Frøslev i en alder af 14 år, og blev begravet den 14 Feb. 1802 i Frøslev.

8         v.  Christen Jensen Maigaard

         vi.  Mette Jensdatter blev født omkring 1795 i Frøslev, døde i 1798 i Frøslev i en alder af ca. 3 år, og blev begravet den 28 Mar. 1798 i Frøslev.


17. Mette Josephsdatter, datter af Joseph Pedersen og Magdelene Mortensdatter, blev født i 1749 i "Pudsgaard", Frøslev Sogn, blev døbt den 19 Feb. 1749 i Frøslev Kirke, døde i Jan. 1793 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af 44 år, og blev begravet den 27 Jan. 1793 i Frøslev Kirke.

Notater: Ved dåben blev hun båret af fasteren Kirsten Pedersdatter fra Jegind, og blandt fadderne nævnes Niels Jepsen på "Frøslevgaard"

Mette blev gift med Jens Christensen Maigaard den 4 Okt. 1782 i Frøslev Kirke.

18. Niels Poulsen, søn af Poul Sørensen og Dorthe Michelsdatter, blev født i 1769 i "Storupgaard", Ørding Sogn, blev døbt i Hjemmedåb, døde den 12 Sep. 1833 i "Storupgaard", Ørding Sogn i en alder af 64 år, og blev begravet den 20 Sep. 1833.

Notater: Efter hjemmedåben blev han fremstillet i Ørding kirke den 15. marts 1769. En faster bar ham, og faddere var Peder Jegind, morbroderen fra Hvidbjerg, Poul Vestergaards kone og Peder Espersens kone fra "Ballegaard".

Niels blev gift med Karen Jensdatter den 11 Jul. 1800 i Hvidbjerg Kirke.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Poul Nielsen blev født i 1802 i "Storupgaard", Ørding Sogn.

9        ii.  Else Nielsdatter


19. Karen Jensdatter, datter af Jens Michelsen Bouberg og Else Christensdatter, blev født i 1780 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 29 Jan. 1780 i Hvidbjerg Kirke, døde den 13 Mar. 1849 i "Storupgaard", Ørding Sogn i en alder af 69 år, og blev begravet den 21 Mar. 1849 i Ørding.

Notater: Ved dåben blev hun båret af "velædle madame Nandrup til Glomstrup", og faddere var sr. Niels Sørensen Nandrup, Chr. Christensen Bonde, Jens Mikkelsen, Jørgen Nielsen, sr. Bernt Erslev, Anders Brochmand, jomfru Marie, Anne Laurentia Isager o
g Giertrud Nielsdatter

Karen blev gift med Niels Poulsen den 11 Jul. 1800 i Hvidbjerg Kirke.

20. Poul Sørensen blev født omkring 1760.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Bonde og Gårdbeboer.

Poul blev gift med Johanne Poulsdatter.

Børn af dette ægteskab:

10        i.  Søren Poulsen

         ii.  Sidsel Poulsdatter blev født omkring 1797 i Elsø På Mors.


21. Johanne Poulsdatter blev født omkring 1762.

Johanne blev gift med Poul Sørensen.

24. Niels Pedersen .

Niels blev gift med Giertrud Maria Rasmusdatter den 23 Dec. 1792 i Vissenbjerg Kirke.

Parnotater: Trolovet 1. december 1792, forlovere var Hans Rasmussen af (?) og Thomas Hansen af Breed.

Barn af dette ægteskab:

12        i.  Peder Nielsen


25. Giertrud Maria Rasmusdatter .

Giertrud blev gift med Niels Pedersen den 23 Dec. 1792 i Vissenbjerg Kirke.

26. Niels Larsen blev født omkring 1774.

Notater: Var ved folketællingen i 1834 60 år og boede i Bendixhus i Andebølle, Vissingbjerg Sogn.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Murermester.

Niels blev gift med Maren Henningsdatter den 5 Nov. 1803 i Vissenbjerg Kirke.

Parnotater: Forlovere var Jens Hennings af Tommerup og Johan Nielsen fra Tinghuset.

Børn af dette ægteskab:

13        i.  Karen Nielsdatter

         ii.  Ane Cathrine Nielsdatter blev født omkring 1815.


27. Maren Henningsdatter blev født omkring 1779.

Maren blev gift med Niels Larsen den 5 Nov. 1803 i Vissenbjerg Kirke.

30. Jørgen Hansen .

Jørgen blev gift med Anne Cathrine Rasmusdatter.

Barn af dette ægteskab:

15        i.  Kirsten Jørgensdatter


31. Anne Cathrine Rasmusdatter .

Anne blev gift med Jørgen Hansen.

6. generation (Tiptipoldeforældre)32. Christen Jensen Maigaard blev født omkring 1712 i Måske Frøslev, døde i 1792 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 25 Maj 1792 i Frøslev.

Notater: Betegnes ved Folketællingen i Frøslev 1787 som "skrøbelig underholdes af hosbonden".

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Christen blev gift med Ane Pedersdatter.

Børn af dette ægteskab:

16        i.  Jens Christensen Maigaard

         ii.  Johanne Christensdatter blev født omkring 1773 i Frøslev, Mors.


33. Ane Pedersdatter er født omkring 1722 og døde den 10 Feb. 1797 i "Maigaard", Frøslev Sogn i en alder af ca. 75 år.

Ane blev gift med Christen Jensen Maigaard.

34. Joseph Pedersen, søn af Peder Pedersen og Anne Josephsdatter, blev født den 21 Jul. 1722 i Dragstrup, blev døbt den 26 Jul. 1722 i Dragstrup, døde i 1755 i "Pudsgaard", Frøslev Sogn i en alder af 33 år, og blev begravet den 26 Jan. 1755 i Frøslev.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Joseph blev gift med Magdelene Mortensdatter den 5 Nov. 1748 i Frøslev Kirke.

Børn af dette ægteskab:

17        i.  Mette Josephsdatter

         ii.  Anne Josephsdatter blev født i 1750.


35. Magdelene Mortensdatter blev født omkring 1716, døde i 1792 i "Pudsgaard", Frøslev Sogn i en alder af ca. 76 år, og blev begravet den 1 Apr. 1792 i Frøslev.

Notater: Blev gift anden gang i 1757 med Lars Bertelsen.

Magdelene blev gift med Joseph Pedersen den 5 Nov. 1748 i Frøslev Kirke.

Magdelene blev derefter gift med Lars Bertelsen i 1757.


36. Poul Sørensen, søn af Søren Nielsen Østergaard og Helle Andersdatter, blev født i 1735 i "Østergaard", Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 27 Dec. 1735 i Hvidbjerg, døde i 1798 i "Storupgaard", Ørding Sogn i en alder af 63 år, og blev begravet den 26 Jan. 1798 i Ørding.

Notater: Ved dåben blev han båret af Maren Nielsdatter, og faddere var Jens Poulsen, Laurs Nielsen, Jens Nielsen, Kirsten Jensdatter og Anne Svenningsdatter.

Poul blev gift med Dorthe Michelsdatter den 5 Apr. 1768 i Hjerk.

Barn af dette ægteskab:

18        i.  Niels Poulsen


37. Dorthe Michelsdatter, datter af Michel Jensen og Karen Jensdatter, blev født i 1734 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 18 Jul. 1734 i Hvidbjerg Kirke, døde i 1810 i "Storupgaard", Ørding Sogn i en alder af 76 år, og blev begravet den 17 Jul. 1810 i Ørding.

Notater: Ved dåben blev hun båret af Kirsten Medsdatter, og faddere var Chr. Pedersen, Niels Sørensen, Berthel Nielsen, Zidsel Pedersdatter og Karen Christensdatter.

Dorthe blev gift med Poul Sørensen den 5 Apr. 1768 i Hjerk.

38. Jens Michelsen Bouberg, søn af Michel Jensen og Karen Jensdatter, blev født i 1733 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 1 Feb. 1733 i Hvidbjerg Kirke, døde i 1785 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af 52 år, og blev begravet den 7 Dec. 1785 i Hvidbjerg.

Notater: Blev ved dåben båret af fru Post, og faddere var Jens Pedersen, Peder Jensen, Laurs Jensen, Kirsten Jensdatter og Anne Andersdatter.
Han overtog fæstet af gården Boubjerg i Øster Hvidbjerg efter sin far.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Jens blev gift med Else Christensdatter den 15 Okt. 1778 i Hvidbjerg Kirke.

Barn af dette ægteskab:

19        i.  Karen Jensdatter


39. Else Christensdatter, datter af Christen Christensen Putsgaard og Johanne Sørensdatter, blev født i 1749 i Næs, Karby Sogn, blev døbt i Hjemmedåb, og døde efter 1801.

Notater: Efter hjemmedåben blev hun fremstillet i Karby kirke den 2. juli 1749. Maren Sørensdatter bar hende, og faddere var mons. Mathis Mohr, Søren Kibsgaard, Chr. Putsgaard, Magdalene Margrethe Brüchner og Frederiche Marie Brüchner.

Else blev gift med Jens Michelsen Bouberg den 15 Okt. 1778 i Hvidbjerg Kirke.

Else blev derefter gift med Peder Christian Andersen Riis den 29 Apr. 1788.7. generation (3x tipoldeforældre)68. Peder Pedersen .

Peder blev gift med Anne Josephsdatter.

Barn af dette ægteskab:

34        i.  Joseph Pedersen


69. Anne Josephsdatter .

Anne blev gift med Peder Pedersen.

72. Søren Nielsen Østergaard, søn af Niels Sørensen og Mette Poulsdatter, blev født omkring 1704, døde i 1769 i "Østergaard", V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 23 Nov. 1769 i Hvidbjerg.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som gårdmand.

Søren blev gift med Helle Andersdatter den 29 Maj 1730 i Hvidbjerg Kirke.

Barn af dette ægteskab:

36        i.  Poul Sørensen


73. Helle Andersdatter, datter af Anders Christensen Krogsgaard og Maren Lauritzdatter Ring, blev født i 1703 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn, blev døbt den 7 Nov. 1703 i Hvidbjerg Kirke, døde i 1784 i "Østergaard", V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af 81 år, og blev begravet den 24 Sep. 1784 i Hvidbjerg.

Notater: Ved dåben blev hun båret af Kirsten Christensdatter fra Nørgaard, og faddere var Peder Christensen, Anders Hellesen, Michel Jensen, Karen Michelsdatter og Anne Sørensdatter

Helle blev gift med Søren Nielsen Østergaard den 29 Maj 1730 i Hvidbjerg Kirke.

74. Michel Jensen, søn af Jens Mikkelsen og Dorthe Pedersdatter, blev født omkring 1691, døde i 1756 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 30 Nov. 1756 i Hvidbjerg.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Michel blev gift med Karen Jensdatter.

Børn af dette ægteskab:

38        i.  Jens Michelsen Bouberg

37       ii.  Dorthe Michelsdatter


75. Karen Jensdatter blev født omkring 1706, døde i 1786 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 3 Feb. 1786 i Hvidbjerg.

Karen blev gift med Michel Jensen.

76. Michel Jensen, søn af Jens Mikkelsen og Dorthe Pedersdatter, blev født omkring 1691, døde i 1756 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 30 Nov. 1756 i Hvidbjerg.
(Anesammenfald. Se person 74 på side 1)

77. Karen Jensdatter blev født omkring 1706, døde i 1786 i Bovbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 3 Feb. 1786 i Hvidbjerg.
(Anesammenfald. Se person 75 på side 1)

78. Christen Christensen Putsgaard er født omkring 1715 og døde efter 1801.

Notater: Var fæster i Næs under Glomstrup Gods.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Christen blev gift med Johanne Sørensdatter den 27 Nov. 1743 i Karby Kirke.

Parnotater: Trolovet 27. september 1743.

Barn af dette ægteskab:

39        i.  Else Christensdatter


79. Johanne Sørensdatter, datter af Søren Jensen Kibsgaard og Maren Nielsdatter, blev født i 1724 i Næs, Karby Sogn, døde i Feb. 1801 i Næs, Karby Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet den 15 Feb. 1801 i Karby.

Notater: Faddere ved dåben var: Anne Nielsdatter bar hende, Thøger Jensen, Christen Michelsen, Jens Nielsen, Maren Pedersdatter og Maren Josephsdatter.

Johanne blev gift med Christen Christensen Putsgaard den 27 Nov. 1743 i Karby Kirke.

8. generation (4x tipoldeforældre)144. Niels Sørensen blev født omkring 1660, døde i 1730 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 70 år, og blev begravet den 5 Feb. 1730 i Hvidbjerg Kirke.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæstegårdmand.

Niels blev gift med Mette Poulsdatter.

Barn af dette ægteskab:

72        i.  Søren Nielsen Østergaard


145. Mette Poulsdatter blev født omkring 1673, døde i 1750 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 23 Dec. 1750 i Hvidbjerg.

Mette blev gift med Niels Sørensen.

146. Anders Christensen Krogsgaard blev født omkring 1663, døde i 1737 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 74 år, og blev begravet den 13 Jan. 1737 i Hvidbjerg.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Anders blev gift med Maren Lauritzdatter Ring den 24 Jun. 1683 i Hvidbjerg Kirke.

Barn af dette ægteskab:

73        i.  Helle Andersdatter


147. Maren Lauritzdatter Ring blev født omkring 1661, døde i 1728 i V. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den 8 Dec. 1728 i Hvidbjerg.

Maren blev gift med Anders Christensen Krogsgaard den 24 Jun. 1683 i Hvidbjerg Kirke.

148. Jens Mikkelsen blev født omkring 1657, døde i 1738 i Ø. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 81 år, og blev begravet den 31 Aug. 1738 i Hvidbjerg.

Begivenheder i hans liv:

• Han arbejdede som Fæster.

Jens blev gift med Dorthe Pedersdatter.

Barn af dette ægteskab:

74        i.  Michel Jensen


149. Dorthe Pedersdatter blev født omkring 1655, døde i 1732 i Ø. Hvidbjerg, Hvidbjerg Sogn i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 28 Sep. 1732 i Hvidbjerg.

Dorthe blev gift med Jens Mikkelsen.

158. Søren Jensen Kibsgaard blev født i 1689 i "Kibsgaard" I Næs, Karby Sogn, blev døbt den 28 Jul. 1690, døde den 28 Nov. 1768 i Næs, Karby Sogn i en alder af 79 år, og blev begravet den 5 Dec. 1768 i Karby.

Notater: Blev ved dåben båret af Karen Pedersdattern og faddere var Poul jensen fra Kibsgaard, Christen Hansen og Anders Pedersen fra Karby samt Maren Pedersdatter og Sitzel Lauritzdatter.

Søren blev gift med Maren Nielsdatter.

Børn af dette ægteskab:

79        i.  Johanne Sørensdatter

         ii.  Peder Sørensen Kibsgaard


159. Maren Nielsdatter blev født omkring 1699, døde i Jan. 1746 i Næs, Karby Sogn i en alder af ca. 47 år, og blev begravet den 18 Jan. 1746 i Karby.

Maren blev gift med Søren Jensen Kibsgaard.